Dvojčata

Zaskočil tě lékař zprávou, že místo jednoho děťátka to budou rovnou dvě? Potom máš určitě spoustu otázek, které se týkají toho, jak probíhá těhotenství s dvojčaty, zda tě čekají speciální vyšetření a je-li vyšší pravděpodobnost komplikací. Vše se dozvíš v našem článku.

Dvojčata

Těhotenství s dvojčaty je označeno za rizikové, i když nastávající maminka žádné problémy nepociťuje.

Jak vznikají dvojčata?

 • Často si lidé myslí, že pokud se narodí dvojčata, vznikla oplodněním jednoho vajíčka dvěma spermiemi. To je ale omyl, protože z takto oplodněného vajíčka by nevzniklo zdravé miminko – naopak, těhotenství by skončilo spontánním potratem nebo porodem dítěte s vážnými vývojovými vadami.
 • V závislosti na tom, zda se jedná o jednovaječná nebo dvojvaječná dvojčata, může proces oplodnění probíhat následovně:
  • Jednovaječná dvojčata – jedno vajíčko oplodněné jednou spermií se vyvine ve dvě embrya. Dvojčata jsou naprosto identická, vždy mají stejné pohlaví a mohou se vyvíjet v jednom nebo v samostatných plodových vacích a sdílet jednu společnou placentu nebo je mít dvě. Jednovaječná neboli tzv. monozygotní dvojčata tvoří 30 % všech dvojčat. Takové těhotenství je v porovnání s dvojvaječnými dvojčaty považováno za mnohem rizikovější, právě pro možnou skutečnost sdílení plodového vaku nebo placenty.
  • Dvojvaječná dvojčata – dvě vajíčka jsou oplodněna dvěma spermiemi a vyvinou se dvě embrya. Taková dvojčata se na sebe podobají stejným způsobem jako jiní sourozenci s věkovým rozdílem – mohou i nemusí mít výrazné společné rysy. Vždy mají vlastní placentu a vlastní plodový vak.

Typy jednovaječných dvojčat

 • Monochoriální a monoamniální dvojčata – jedná se o nejrizikovější typ, protože jednovaječná dvojčata se nacházejí v jednom plodovém vaku (monoamniální) a mají společnou placentu (monochoriální). Představují jen 1 % všech těhotenství s dvojčaty a lékaři ho pečlivě sledují již od jeho začátku, protože zde nastává 40% riziko úmrtí některého nebo obou plodů v děloze. Rovněž se zvyšuje hrozba vzniku twin to twin syndromu, komplikací s pupeční šňůrou a vývojových vad plodu.
 • Monochoriální a biamnální dvojčata – těhotenství s nimi se považuje za rizikové. Jednovaječná dvojčata mají každé svůj plodový vak (biamniální) a sdílejí jednu placentu (monochoriální). U tohoto typu dvojčat se nejčastěji vyskytuje transfúzní syndrom dvojčat a je také nejsnáze diagnostikován, protože oddělené plodové vaky umožňují porovnat hladiny plodových vod jednotlivých plodů. Transfúzní syndrom dvojčat je totiž charakteristický právě tím, že jeden z plodů trpí nedostatkem plodové vody a druhý zase nadbytkem amniové tekutiny.
 • Bichoriální a biamnální dvojčata – dvojvaječná dvojčata mají vždy dva plodové vaky a dvě placenty, ale stejně se tímto způsobem může vyvinout i těhotenství s jednovaječnými dvojčaty. Takové těhotenství je stále rizikové, ale ne tolik, jako u dvojčat, která se dělí o jednu placentu či plodový vak.

Jak se zjišťuje typ dvojčat?

 • Informaci, o jaký typ dvojčat se jedná, se maminka dozví už v těhotenství. Ukazatelem je právě počet placent a plodových vaků. Společná placenta či plodový obal je jasným znakem jednovaječných dvojčat. Pokud se na ultrazvuku dvojčata jeví jako bichoriální a biamniální, lékař ti však s jistotou nepotvrdí, zda se jedná o jednovaječná nebo dvojvaječná dvojčata.
 • Jiné je to v případě umělého oplodnění, kdy se ženě do dělohy vložilo více oplodněných vajíček – automaticky se proto předpokládá, že se uchytilo více vajíček, a tím pádem je pravděpodobnější, že dvojčata budou dvojvaječná.

Možná rizika u těhotenství s dvojčaty

Vícečetné těhotenství bohužel zvyšuje riziko komplikací – a to od „běžných“ těhotenských problémů přes vážnějších těhotenská onemocnění až po závažné stavy, které se během těhotenství s jedním plodem nevyskytují.

Problémy a komplikace v těhotenství s více miminky

 • Vyšší riziko preeklampsiepreeklampsie18 je těhotenské onemocnění, jehož prvními symptomy jsou vysoký krevní tlak a zvýšené hodnoty bílkoviny v moči. V případě, že se nediagnostikuje včas, může přerůst do vážnějších syndromů, jako jsou eklampsie či HELLP syndrom, které v tom lepším případě vedou k předčasnému porodu, v tom horším zase ohrožují zdraví matky a život dítěte.
 • Placentární komplikace – problémy s placentou, mezi něž patří například předčasné odloučení placenty či vcestná placenta, se vyskytují i v těhotenství s jedním plodem, ale u vícečetných je riziko výskytu vyšší. Předčasné odloučení placenty je život ohrožující stav pro matku i dítě a vcestná placenta zase nejčastějším důvodem krvácení v těhotenství.
 • Anémie – v průběhu těhotenství je cévní systém těhotné ženy více zatížen a zvyšuje se také objem krve, který koluje v jejích žilách. Při víceplodovém těhotenství jsou nároky na krevní oběh ještě vyšší, tím pádem stoupá riziko vzniku anémie, která se nejčastěji projevuje nepřekonatelnou únavou. Naštěstí lékaři hladinu železa v krvi sledují při každé kontrole, a pokud se chudokrevnost potvrdí, doporučují ženě například užívání tabletek železa.
 • Výraznější těhotenské příznaky – pálení žáhy, nevolnost, potíže s dýcháním, časté močení, zácpa, mechanický útlak vnitřních orgánů způsobený zvětšenou dělohou – v menší či větší míře je těmto nepříjemnostem během těhotenství vystavena každá žena. Nicméně těhotné ženy, které čekají dvojčata, uvedené symptomy vnímají mnohem výrazněji, navíc jim nemusí ustoupit ani na konci prvního trimestru.
 • Krvácení v těhotenství a během porodu – ať už jde o potíže způsobené problémy s placentou, nebo je příčinou nadměrně prokrvená děloha, těhotné ženy čekající dvojčata jsou vystaveny vyššímu riziku krvácení až třikrát víc než ženy, které čekají jedno děťátko.
 • Růstová retardace plodu – dva vyvíjející se plody často čelí komplikaci nerovnoměrného vyživování placentou. Růstovou retardaci lze určit již v prvním trimestru na základě měření CRL plodu – tedy délky děťátka od hlavičky po kostrč. Zaostávání v růstu může poukázat na vývojovou vadu jednoho z plodů, případně předvídat jeho zánik či úmrtí v děloze.
 • Vývojové vady plodu – riziko vývojových a genetických poruch plodu je přítomno i při těhotenství s jedním plodem, ale během víceplodového těhotenství se zvyšuje. V případě, že žena čeká dvojčata, k odhalení vývojové vady může lékaře navést již zmíněné zaostávání v růstu, ale i jiné faktory – abnormální hladina plodové vody v plodovém vaku jednoho z dvojčat, vyšetření jeho srdce a jiných vnitřních orgánů.
  • Během těhotenství se provádějí trimestrální screeningy, které dokáží některé z nejčastějších vývojových vad odhalit. Jmenovitě se jedná o prvotrimestrální screening, morfologický ultrazvuk a flowmetrii.

Velký ultrazvuk

Morfologický neboli „velký“ ultrazvuk je pro nastávající maminku mimořádnou událostí, protože při něm lékař miminko pečlivě prozkoumá. Pojď se s námi podívat, jak morfologický ultrazvuk probíhá a zda se ti vyplatí doplatit si jeho rozšířenou variantu.

Flowmetrie – průtoky pupečníkem

Ultrazvukových vyšetření v těhotenství absolvuješ hned několik, přičemž zejména během prvního těhotenství je náročné rozlišit, který ultrazvuk má jaký význam a na co se zaměřuje. Dnes si povíme více o flowmetrii neboli průtocích v těhotenství. Pojď se podívat, proč je flowmetrie důležitá a co všechno lékař během ní zkoumá.

Specifické komplikace při víceplodovém těhotenství

Na následující řádcích popisujeme problémy, které mohou nastat jen během těhotenství, kdy žena čeká víc než jedno dítě. Tzv. jednoplodové těhotenství těmto komplikacím vystaveno není.

Syndrom mizejícího dvojčete

 • Syndrom mizejícího dvojčete se lékařům podařilo odhalit a včas diagnostikovat až s rozvojem technologií, který úzce souvisí s dostupností brzkého ultrazvukového vyšetření v těhotenství. Zatímco dnes se vícečetné těhotenství odhalí už při prvních kontrolách v těhotenství, v minulosti tomu tak nebylo. S tím se pojí záchyt zániku jednoho z plodů, který nastává již v prvním trimestru – v minulosti se o tom, že narozené miminko mělo v děloze ještě sourozence, nevědělo.
 • Bez zjevné příčiny se jeden ze dvou plodů přestane vyvíjet a následně je druhým plodem jakoby utlačován. Vede to k jeho úplnému zániku a vstřebání v prostředí dělohy. Druhý plod tímto jevem není nijak ohrožen a nadále si prosperuje v růstu a vývoji.
 • Přečti si více o diagnostikování a průběhu těhotenství při syndromu mizejícího dvojčete 👇

Syndrom mizejícího dvojčete

Díky rozvoji technologií mají lékaři lepší dohled nad tím, jaké problémy se mohou v těhotenství vyskytnout. Jedním z nich je syndrom mizejícího dvojčete. Byl objeven poměrně nedávno, a to právě díky brzkému a kvalitnímu ultrazvukovému vyšetření. Co to syndrom mizejícího dvojčete vlastně je a víme, proč k němu dochází?

Transfúzní syndrom dvojčat

 • Transfuzní syndrom dvojčat neboli Twin-to-Twin transfusion syndrom (TTTS) je závažná komplikace, která nejčastěji vzniká u jednovaječných dvojčat, co se vyvíjejí ve dvou plodových vacích, ale dělí se o jednu placentu – tzv. monochoriální a biamniální těhotenství.
 • Problém spočívá v nerovnoměrném zásobování krví – jedno z dvojčat dostává více krve na úkor toho druhého. Tím pádem se u každého z nich vyvinou jiné zdravotní komplikace týkající se jejich vnitřních orgánů a stavu plodové vody.
 • Přečti si o TTTS více v našem samostatném článku 👇

Transfúzní syndrom dvojčat – TTTS

Vícečetné těhotenství vystavuje nastávající maminku i těhotenství samotné vyšší míře rizika a komplikací. Právě těhotenství s dvojčaty totiž může přinést i takové problémy, se kterými se jeden plod v bříšku nikdy nesetká. Mezi tyto závažné stavy patří také transfúzní syndrom dvojčat. O co přesně jde, čím je tento syndrom specifický a jaké jsou jeho důsledky?


Porod dvojčat

 • Víceplodové těhotenství zvyšuje míru porodních operačních zásahů. Pokud jde o těhotenství s dvojčaty, při rozhodování o vedení porodu je důležitým faktorem poloha plodů v děloze. Často je totiž minimálně jedno děťátko otočeno v tzv. patologické poloze, která znemožňuje přirozený vaginální porod.
 • Současné statistiky vypadají následovně:
  • 43 % porodů s dvojčaty se provede císařským řezem,
  • 52 % porodů s dvojčaty je vedeno vaginálně,
  • 5 % porodů dvojčat probíhá tak, že jeden plod se narodí vaginálně a druhý je třeba porodit sekcí.

Dvojčata a předčasný porod

 • Za předčasný porod se považuje porod před 37. týdnem těhotenství. Těhotenství s dvojčaty zvyšuje riziko předčasného porodu až 5krát. Nejčastějšími důvody jsou komplikace během těhotenství, ať už na straně matky nebo plodů. Může se jednat o krvácení v těhotenství důsledkem porušení placenty, rozvinutí preeklampsie nebo nutnost ukončit těhotenství porodem, protože jeden plod v růstu zaostává a placenta není schopná ho plnohodnotně vyživovat.
 • S předčasným porodem jdou ruku v ruce další komplikace – nedonošení novorozenci mají nízkou porodní hmotnost a zhoršenou poporodní adaptaci, je nutná delší hospitalizace a monitoring po narození. S tím je často spojena i absence prvotního bondingu.

Video: Vše o předčasném porodu

Rozhovor přednostou gynekologicko-porodnické kliniky JLF UK a UNM, doc. MUDr. Kamilem Biringerem, PhD.

Co ve videu zaznělo?


Mohlo by tě také zajímat

Vyšetření během těhotenství

Screeningová, diagnostická, doporučená a doplňková – vyšetření v těhotenství je velké množství a pro nastávající maminku není snadné se v nich zorientovat. Právě proto jsme připravili přehled, ve kterém ti vysvětlíme, jaké vyšetření k čemu slouží, které je propláceno zdravotní pojišťovnou a které můžeš podstoupit na vlastní žádost.

Trojčata

Uvidět na ultrazvuku rovnou tři plody namísto očekávaného jednoho představuje pořádně šokující moment. Nastávající rodiče tehdy ani možná ani netuší, zda pociťují spíše radost nebo obrovské obavy. Patříš mezi ně i ty? Pak určitě nepřehlédni náš článek, ve kterém jsme si na těhotenství s trojčaty podrobně posvítili.

Prolaps pupečníku

Možná ses už setkala s pojmem „prolaps“ či přepadení pupečníku. Přestože jde o víceméně raritní, ale nesmírně závažnou komplikaci v porodnictví, mnoho nastávajících maminek neví, co si pod prolapsem pupečníku mají představit. K jakému jevu zde tedy dochází a proč je nebezpečný? To se dozvíš v našem článku.


Více na Modrém koníku

 • Napiš odborníkovi –⁠ zdarma a s možností anonymity

Hodnocení a zkušenosti s dvojčaty

Máš zkušenost s dvojčaty?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce