Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Dvojčata

Ultrazvuk dvojčat Dvojčata jsou dva jedinci, kteří vznikli zmnoženým těhotenstvím v těle ženy. V minulosti se nerodilo tolik dvojčat, jako je tomu v současné době, kdy na stovku porodů vychází dva porody dvojčat. Důvodem je hlavně hormonální léčba, asistovaná reprodukce24, ale také otěhotnění do půl roku po vysazení antikoncepce16.

Těhotenství ženy čekající dvojčata, se obvykle podobá klasickému těhotenství24, avšak obtíže a bolesti jsou jiné. Už samotné bříško rodičky je větší15, než u těhotenství s jedním dítětem, bolesti kříží3 přichází dříve, stejně jako stahy dělohy33. Často jsou ženy čekající dvojčata častěji zvány na kontroly ke svému gynekologovi, resp. posílány na rizikové těhotenství, rodí dvojčata dříve, apod. Tělo ženy "trpí" více, zejména její děloha3, ale i srdce a celý oběhový systém, játra, ledviny, cévy dolních končetin. Během těhotenství s dvojčta je běžné, že žena přibere kolem 20kg a více.

Typy dvojčat

Podle oplodnění

 • Jednovaječná – jde o jediné dva jedince, kteří mají stejnou genetickou informaci a vznikají rozdělením rýhující se zygoty, tedy jednoho vajíčka, ve dvě části, oplodněné jednou spermií;
 • Dvojvaječná – (dizygotní) dvojčata vznikají ze dvou různých zygot, tedy ze dvou vajíček, oplodněných každé jednou spermií;

Podle placentace

 • dvě úplně oddělené placenty
 • bichoriální biamniální - při dvojčatech s dvěmi placentami, které se uhnízdí tak blízko u sebe, že placenty splývají. Krevní oběhy obou dvojčat zůstávají odděleny. Každý zárodek má vlastní placentu i oba plodové obaly.
 • monochoriální biaminální - mají jednu placentu a jeden vnější obal, ale dvě vnitřní plodové blány. Krevní oběhy jsou často propojené.
 • monochoriální monoamniální - mají jednu placentu a jeden vnější obal a sdílejí také plodovou blánu. Krevní oběhy jsou vždy propojené.

Nejnižští úmrtnost je u dvojčat, která mají dvě samostatné placenty a nebo jde o bichoriální biamniální dvojčata. V případě těhotenství s dvojčaty, kde dvojčata sdílejí jednu placentu, hrozí riziko rozvoje transfúzního syndromu dvojčat.

Pokud se oplodněné vajíčko rozdělí později (13. - 14. den), dojde k nekompletnímu rozdělení a vzniknou tzv. siamská dvojčata.

Jednovaječná dvojčata

Jednovaječná dvojčata vznikají, když je jedno vajíčko oplodněno jednou spermií, to se vyvine do jedné zygoty, která se ale rozdělí do dvou samostatných embryí. Mechanizmus vzniku jednovaječných dvojčat není doposud znám. Některé studie ale naznačují, že i u jednovaječných dvojčat jde o genetickou predispozicic, která se v rodicně dědí.

Podle placentace může jít u jednovaječných dvojčat o všechny typy dvojčat. Typ dvojčat je závislý na době, kdy se rozdělí oplodněné vajíčko. Čím dříve dojde k rozdělení, tím více struktur dvojčata sdílí.

 • dvě úplně oddělené placenty a nebo bichoriální blamiální - k rozdělení dojde do 2.dne po oplodnění
 • monochoriální biamiální - k rozdělení dojde mezi 2. a 9. dnem po oplodnění
 • monochoriální monoamniální - k rozdělení dojde mezi 9. a 13. dnem po oplodnění

Pokud se oplodněné vajíčko rozdělí pozdě, tj. někdy 13. až 14.den, dojde k nekompletnímu rozdělení a vzniknou tzv. siamská dvojčata.

Jednovaječná dvojčata jsou vždy geneticky téměř identická, mají tedy přibližně stejnou genetickou výbavu. Pokud by v extrémně ojedinělých případěch došlo k mutaci během nitroděložního vývoje, mohou mít jednovaječná dvojčata odlišnou genetickou výbavu (např. odlišné pohlaví ). Z hlediska četnosti se ale rodí častěji dvojčátka holčičky, než chlapci.

Jednovaječná dvojčata mají sice téměř shodnou DNA, ale vyvinou se z nich dva samostatní jedinci. Identická dvojčata obvykle vypadají stejně, mají také stejnou krevní skupinu, barvu očí a vlasů a tedy i stejné pohlaví. Dají se odlišit pomocí otisků prstů a zubů. Mnoho lidí ale očekává, že se budou stejně i chovat, a nebo stejně vypadat. Je potřeba si ale uvědomit, že jde o dva jedince.

Už během ranného nitroděložního vývoje získají dvojčata v průměru asi 360 genetických rozdílů. Tyto genetické rozdíly vznikají v ranném stádiu těhotenství a projeví se téměř v každé buňce těla.

Kromě těchto genetických rozdílů působí na dvojčata i rozdílné faktory vnějšího prostředí. Už během nitroděložního vývoje může mít jedno z dvojčat jiné množství živin a nebo omezený prostor. To může vyústit v to, že se narodí dvojčata s rozdílnou porodní hmotností novorozence54 a nebo např. s odlišným tvarem hlavičky. V pozdějším věku je např. možné, že jen jedno z dvojčat bude mít hluboký zájem o stejnou aktivitu (např. sport, čtení fantasy knih atd.), co se samozřejmě odrazí i na jeho duševní a nebo fyzický vývin. Časem mohou mít dvojčata i rozdílné jizvy a nebo znamínka na kůži. Počet takto vzniklých rozdílů vyplývajících z vnějšího prostředí mezi dvojčaty se zvyšuje s jejich přibývajícím věkem. 50-ti letá jednovaječná dvojčata mají třikrát více rozdílů než 3-letá dvojčata. Nejvíce rozdíků je patrných u dvojčat, která vyrostla samostatně (např. byla adoptována do různých rodin).

Jedna čtvrtina jednovaječných dvojčat jsou tzv. zrcadlová dvojčata, která mají opačné znaky. Jsou svými zrcadlovými obrazy. Např. jedno dvojče je pravák a druhé levák, opačně se jim točí vlasy a pod.. V některých případech mohou mít i zrcadlově uloženy orgány (např. srdce na pravé - levé straně). Neexistuje žádné genetické vyšetření, které by dokázalo určit, že se jedná o zrcadlová dvojčata.

Dvouvaječná dvojčata

Dvouvaječná dvojčata vznikají oplodněním dvou vajíček dvěma různými spermiemi. Dvouvaječná dvojčata byla vždy samostatnými zygotami a proto má každé dvojče svůj vlastní plodový obal a svou placentu9. Pokud se oba zárodky uhnízdily u sebe, tak může jít i o bichoriální biamniální. U dvouvaječných dvojčat teda nehrozí ani riziko rozvoje transfúzního syndromu.

Každé dvojče si nese svou vlastní genetickou výbavu, jsou proto jako dva běžní sourozenci z "monotěhotenství". Mohou být tedy rozdílného a nebo i stejného pohlaví. Dvě třetiny dvojvaječných dvojčat jsou stejného pohlaví (2x chlapec, 2x děvče) a zbylá jedna třetina jsou páry, tedy chlapec a děvče. Pokud jde o dvouvaječná dvojčata, tak nejpočetněji jsou zastoupeny dvojčata páry, pak jsou za nimi dvouvaječná děvčata a nejméně početnou skupinou jsou dvouvaječná dvojčata chlapců.

Studie poukazuje na to, že existují genetické predispozice pro dvouvaječná dvojčata. Je to ale jen žena, která má vliv na vznik dvojčat. Protože muž ji nemůže ovlivnit, aby uvolnila právě dvě vajíčka. U dvouvaječných dvojčat jsou známy faktory, které ovlivňují výskyt dvojčat. Jde hlavně o tyto:

 • ženy afroamerického původu,
 • věk mezi 30 - 40 roky,
 • ženy s vyšší výškou a vyšší hmotností,
 • žena má za sebou už několik těhotenství,
 • v rodině se už dvojvaječná dvojčata vyskytla,
 • léčba neplodnosti3, metody asistované reprodukce24.

Jednovaječná a nebo dvouvaječná dvojčata?

Dvě třetiny všech dvojčat jsou dvouvaječná, zbylá třetina jsou dvojčata jednovaječná. Určit zygozitu dvojčat není jednoduché. Pokud se narodili dvojčata - pár, jde s velkou pravděpodobností o dvojčata dvouvaječná. Jednovaječná dvojčata jsou rozdílného pohlaví jen v tom případě, kdy došlo ke genetické mutaci během nitroděložního vývoje.

Většinu rodičů zajímá jednovaječnost a nebo dvouvaječnost dětí jen ze zvědavosti. Vědět a znát tento fakt ale může být zásadní z medicínského hlediska (např. jednovaječná dvojčata si mohou darovat orgány v určitých situacích).

Určit jednovaječnost a nebo dvouvaječnost se dá s určitostí jen díky DNA testu. Testovat dvojčata je možné v jakémkoli věku. Kvůli přesnosti se doporučuje vykonat test ze vzorků tkaniva (např. stěr z vnitřní strany líčka) před krevní analýzou.

Vícerčata

Během jednoho těhotenství se mohou v děloze ženy vyvíjet víc jak dva plody a tehdy jde o trojčata, čtverčata, paterčata atd.. Než se začali používat metody asistované reprodukce, byli porody vícerčat opravdu vzácné. Narození trojčat připadalo v průměru na každý 8.000 porod. S rozšířením používaných metod IVF5 se počet dvojčat, trojčat a celkově vícerčat výrazně zvýšil.

Vícečetné těhotenství

Je potřeba si uvědomit, že vícečetná gravidita většinou netrvá klasických 40 týdnů. Průměrná délka těhotenství s dvojčaty je kolem 37 týdnů, u trojčat je to 34 týdnů a u čtverčat týdnů 32.

Syndrom mizejícího dvojčete

Jedná se o jev, který může nastat v průběhu prvních tří měsíců vývoje dvojčetných těhotenství, kdy se tato těhotenství změní na těhotenství jednoplodová. Jeden plod tedy mizí, proto název syndrom mizejícího dvojčete7. Odumřelý plod může z těla matky odejít při slabém krvácení, je vstřebán placentou nebo jej vstřebá přežívající plod.

Více o syndromu mizejícího dvojčete najdete v hlavním článku.

Porod dvojčat

Příznivým termínem porodu je pro dvojčata 37 – 38. týden, ikdyž ve většině případů tato těhotenství končí už před 37.týdnem29. Časté jsou také případy předčasných porodů20 dvojčat, ke kterým dochází v období od 26. – 37. týdne těhotenství. U těchto porodů je hlavním rizikem hrozba nebezpečí dýchacích a neurologických komplikací. Naopak dvojčatům narozeným po 38.týdnu21 hrozí to, že placenta, která je již “opotřebovaná”, nebude mít dostatečnou schopnost výměny kyslíku a kysličníku uhličitého.

Narodí-li se dvojčata předčasně, důsledkem tohoto porodu je nízká porodní hmotnost, za kterou je považována hmotnost nižší než 2 500 g. Příčinou může být opoždění nitroděložního růstu, které nastává v posledních 3 měsících těhotenství ženy a nemusí se vždy týkat obou dvojčat. Další příčinou může být transfúzní syndrom postihující pouze jednovaječná dvojčata, která se i přesto, že jsou jednovaječná, narodí zcela odlišná ve smyslu: jedno je malé a červené, s různými otoky, zvětšenými vnitřními orgány, druhé velké a bledé. Tento syndrom je způsoben nestejnoměrným přísunem živin v době těhotenství. Největším nebezpečím při pozdním odhalení transfúzního syndromu je smrt tohoto plodu v matčině děloze.

Lékaři jsou však dnes schopni zachránit i takové dítě, které po narození váží méně než 1000 g. I přes záchranu lékaři jsou však tyto děti stále vystaveny obrovskému riziku různých poškození a nákaz a dlouhodobému pobytu na jednotkách intenzivní péče.

Více o porodu dvojčat najdete v hlavním článku3.


Dvojčata


Typy vedení porodu dvojčat

O tom, zda rodička porodí svá dvojčata vaginálně29 a nebo císařským řezem81 rozhoduje vždy lékař, velký vliv na toto rozhodnutí má poloha obou plodů36 v děloze.

Normální, vaginální porod volí lékař v tom případě, že jsou obě dvojčata hlavičkou dolů a takový porod je buď veden spontánně a nebo je vyvolán. Srdeční činnost obou jedinců je v průběhu porodu stále monitorována. První dítě přichází na svět prakticky stejně jao porod “mono”dítěte. Druhé dvojče se narodí obvykle 8 až 10 minut po prvním. Narodí-li se druhé dítě až po 20-ti minutách, je ohroženo nedostatkem kyslíku a to může způsobit další komplikace, neboť dítě prochází dvakrát intenzivními děložními stahy.

Nejsou-li obě děti v děloze hlavičkou dolů, volí lékař císařský řez. Dvojčata jsou tedy v poloze příčné, kdy je první dvojče v děloze koncem pánevním a druhé hlavičkou dolů nebo když vykazuje jedno z dvojčat příznaky vážného opoždění nitroděložního vývoje.

Kojení dvojčat

Dvojčata se dají kojit70 stejně úspěšně a dlouho, jako je tomu v případě mono dítěte. Je vhodné naučit se kojit dvojčata ve stejnou dobu, najednou, najít si správnou a vyhovující polohu, např. kojící polštář.
Viz. článek: Kojení dvojčat3

Více o dvojčatech na Modrém koníku

Použité zdroje

 1. http://www.azrodina.cz/3290-dvojcata-tehotenstvi-porod-kojeni
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Twin
 3. https://atlases.muni.cz/atlases/feto/atl_en/jeztwins.html#sectionlabel_jeztwins
 4. http://www.twins.org.au/
 5. http://www.twinsuk.co.uk/twinstips/4/140/twin-pregnancy--multiple-births/types-of-twins--identica...
 6. http://www.proactivegenetics.com/
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s dvojčaty

Máš zkušenost s dvojčaty?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost