Vysoký krevní tlak v těhotenství

Než začneme rozebírat vysoký krevní tlak v těhotenství pojďme si na začátku článku vyjasnit, co to vlastně ten krevní tlak je. Jedná se o fyzikální sílu krve, která působí na stěnu cév. Tato síla je naprosto nezbytná pro normální proudění krve v cévách. Hodnota krevního tlaku se liší v závislosti na tom, v jaké části krevního řečiště se nacházíme, jestli v arteriích, vénách nebo v kapilárách.


Video: Vždy, když jdete k lékaři a jste těhotná, můžete krevní tlak změřit

říká vedoucí lékař IVF Clinic Olomouc, MUDr. Štěpán Machač

V rozhovoru s MUDr. Štepánem Machačem najdete odpovědi na tyto otázky:

 • 00:36 Jak žena zjistí, v jakém týdnu těhotenství se právě nachází?
 • 01:58 Jaké jsou nejdůležitější fáze/týdny těhotenství pro vývoj dítěte?
 • 03:04 Je strava v těhotenství opravdu tak důležitá?
 • 04:07 Co vše “může” žena v těhotenství a co není naopak není vhodné?
 • 06:32 Emoce v těhotenství, únava anebo náladovost. Proč tomu tak je?
 • 07:58 Proč nemá každé těhotenství vždy ideální průběh?
 • 08:23 Jaké jsou komplikace v těhotenství?
 • 10:35 Jaká vyšetření čekají ženu v těhotenství?
 • 15.30 Co mít připraveno před narozením dítěte?
 • 15.30 Výbava pro těhotné. Existuje ideální, zaručeně praktická a vhodná?
 • 16:45 Jak se vypořádat s potratem a úmrtím plodu v děloze?

Arterie, neboli tepny, jsou cévy, které pumpují krev směrem od srdce. Mají velmi silnou a elastickou stěnu, proto krev v nich musí působit velkou silou, aby mohla proudit. Kapiláry, tedy vlásečnice, mají stěnu o něco tenčí, na jejich úrovni dochází k výměně krevních plynů s tkáněmi. Jedná se o místo, kde dochází k přebrání kyslíku z krve do tkání a následný tok krve se sníženým obsahem kyslíku zpět k srdci. Tato krev teče ve vénách, česky v žilách. Ty mají stěnu ze všech nejslabší, krev v nich tedy nemusí vyvíjet skoro žádný tlak, aby mohla téct. Je totiž pro tělo naprosto přirozené snažit se nahnat krev bez kyslíku do srdce, aby tam mohla být okysličená a opět dodaná do tkání.

Arterie a vény (žíly)

Pokud ale mluvíme o krevním tlaku, který nám měří sestřička v ordinaci, jedná se o nejvyšší arteriální tlak, těsně po tom, co naše srdce vypumpuje krev.

Dále je velmi důležité zmínit, jak pracuje naše srdce. To se střídavě stahuje a zas relaxuje. Při stahu vypuzuje krev do oběhu a při relaxaci se plní. Těmto dvěma fázím se říká systola a diastola. Podle toho se hodnoty krevního tlaku nazývají systolický krevní tlak a diastolický krevní tlak.

Ten systolický je tedy ve chvíli, kdy srdce vypudí krev do velkého krevního oběhu, konkrétně do největší lidské tepny, do aorty, česky srdečnice. Je to nejvyšší naměřitelný tlak. Diastolický se také měří v aortě a měří se ve fázi diastoly, když je srdce relaxované a napouští se krví. Výsledná hodnota diastolického tlaku je tedy nejmenší možná naměřitelná v aortě.

Hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel s lomítkem uprostřed. První číslo je vyjádření systolického, druhé za lomítkem vyjádření diastolického. Jednotky se udávají mmHg, neboli “milimetry rtuti”. Fyziologická hladina krevního tlaku by se měla pohybovat okolo 120/80 mmHg. Samozřejmě, může kolísat, ale u zdravého člověka by neměla přesáhnout 140/90 mmHg.

Srdce, cévy, aorta
Pokud jsou tyto hodnoty vyšší, mluvíme o vysokém krevním tlaku, neboli hypertenzi. Na měření krevního tlaku se používá rtuťový tonometr, samozřejmě v některých ordinacích už měří i digitálními přístroji. Na diagnostiku hypertenze musí být naměřené zvýšené hodnoty třikrát za sebou, s odstupem pěti minut. Záleží i na poloze, krevní tlak může být vyšší při vzpřímené poloze a nižší vleže nebo vsedě. Také je důležité, aby pacient byl v klidu, protože klidně jen chůze může hodnoty zvýšit např. o 10 mmHg, aby nejedl, nekouřil a nijak se nestresoval.

Hodnoty krevního tlaku

typ tlakuhodnota tlaku
vysokývyšší než 140/90
hraničně zvýšený140-160/90-95
mírně zvýšený140-170/90-105
středně těžce180-199/106-114
těžce zvýšenýnad 200/115

Vysoký krevní tlak v těhotenství patří mezi časté problémy v těhotenství13. Jeho hodnota je kontrolována na pravidelných návštěvách v prenatální poradně u gynekologa. Pokud není těhotná žena sledována a patřičně léčena, může dojít k celé řadě problémů a to jak u matky, tak i u vyvíjecího se děťátka.

Měření krevního tlaku
Za rizikové faktory vzniku hypertenze u gravidní ženy se v současné medicíně nejvíce považuje styl života. Ženy velmi často odkládají těhotenství a otěhotní až po třicátém roce života. Dále je velkým rizikem obezita, kouření4, stres, diabetes (=cukrovka2) matky, vícečetná těhotenství (dvojčata, trojčata..), genetické predispozice nebo přítomnost hypertenze už v předcházejícím těhotenství.

Fyziologicky by krevní tlak při těhotenství měl klesat. Ve druhém trimestru17 by měl dosahovat až o 15 mmHg míň. Ve třetím by se hodnota měla vracet zpět na původní čísla před těhotenstvím.

Při hypertenzi může nastat problém z nedostatku zásobení plodu kyslíkem a živinami, kvůli poruchám placentárního oběhu. Představte si to tak, že v placentě9 jsou cévy, které vyživují malé děťátko a proudí skrz ně krev z matky do pupečníkových cév přímo do děťátka. Miminko ještě nemá úplně vyvinutý svůj vlastní krevní oběh, proto je na tomto krevním zásobení závislé. Když stoupne krevní tlak, cévy se stáhnou, zmenší svůj průsvit a k plodu tak může téct méně krve. Výsledkem je potom zpomalený růst a vývoj maličkého, případně nedostatečný vývin jednotlivých orgánů.

Obecně hypertenze, i mimo těhotenství, má velkou řadu komplikací, které se mohou vyvíjet třeba až po dvaceti letech od diagnostiky. Někdy se může označovat vysoký krevní tlak jako “tichý zabiják”. Jako nejvážnější se považuje krvácení do mozku (kvůli zvýšenému “tlačení” na mozkové tepny, které jsou velmi drobné a křehké) a selhávání ledvin (kvůli nedostatečnému krevnímu zásobení jednotlivých buněk ledvin, které díky tomu odumírají a ledviny tak mají snížené množství buněk, tedy sníženou funkčnost). To se při ignoraci vysokého krevního tlaku v těhotenství24 může přihodit i těhotné ženě, protože tyto komplikace mohou mít urychlený průběh. Takže není na místě to podcenit!

Pokud se současně s hypertenzí vyskytuje i proteinurie, tzn. přítomnost bílkoviny v moči a otoky9, pravděpodobně se jedná o preeklampsii18. Otoky se bohužel při těhotenství velmi špatně identifikují, protože každá těhotná žena si stěžuje, že je celá nafouklá a má oteklé kotníky. V tomto případě by lékař měl okamžitě zakročit.

Klinický obraz

Dobře léčená žena s vysokým krevním tlakem by neměla během těhotenství pociťovat žádné problémy. Měla by podstupovat pravidelné kontroly u kardiologa (nebo internisty) a gynekologa, kteří musí monitorovat krevní tlak a dávat pozor na přítomnost bílkoviny v moči. Dále je také žena pozorována, aby u ní nevznikly nějaké vedlejší účinky hypertenze, jako jsou závratě, bolesti hlavy5, krvácení z nosu nebo křeče. Křeče by pak mohly poukazovat na eklampsii2. Eklampsie je záchvat křečí, které při delší době trvání mohou vést k sníženému přívodu kyslíku do mozku, s jeho následným otokem, což je smrtelné. Pokud se něco z těchto příznaků objeví, žena musí být hospitalizovaná, protože hrozí vážné komplikace jak jí, tak nenarozenému miminku.

Léčba

Pacientka dostane od svého kardiologa nebo gynekologa příslušné léky, které se postarají o to, aby její krevní tlak klesl. Je velmi nutné, aby tuto léčbu dodržovala. Dále jí bude doporučen klidový režim, žádný alkohol, kouření a drogy (což by neměla žádná těhotná, kvůli nežádoucím vlivům na plod), co nejméně stresu a dostatek spánku. Jako další podstatný faktor je omezení soli a cukru v potravě a redukce hmotnosti (pokud žena byla obézní už před těhotenstvím).

Vysoký krevní tlak v těhotenství a jeho léčba

Podle studie, která monitorovala 50 žen s hypertenzí při těhotenství, se zjistilo, že velmi málo žen bylo dostatečně edukovaných o tom, jaká jsou rizika jejich diagnózy, jak budou léčeny a co mají udělat pro to, aby se jejich stav zlepšil a nikoho neohrozil. Proto pokud vám bude zjištěn vysoký krevní tlak, nebojte se zeptat svého lékaře na podrobnosti ohledně léčby a preventivních opatření.

Vysoký krevní tlak po porodu

Vysoký tlak často přetrvává, ale pokud se jednalo jen o zvýšení vlivem těhotenství, po ukončení šestinedělí10 by se hodnoty měly ustálit. Samozřejmě i po porodu by se hypertenze měla léčit a to i v případě, že některé léky jsou schopny přestupovat do mateřského mléka7 a působit tak i na dítě. Lékaři se snaží vybrat lék, který co nejméně bude působit na maličké děťátko. Je jen třeba myslet na to, že výběr vhodného léku může být běh na delší trať a ne každé mamince sedne hned ten první, který dostane. O léčbě pak je nutné informovat i vašeho pediatra.

Video: Jak si upravit krevní tlak, cholesterol, jak posílit přírodní cestou srdce a tenké střevo

Více o vysokém krevním tlaku v těhotenství na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. https://www.wikiskripta.eu/w/Krevní_tlak
 2. https://www.wikiskripta.eu/w/Hypertenze_v_těhotenství
 3. https://www.wikiskripta.eu/w/Preeklampsie
 4. https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/01/12.pdf
 5. https://www.wikiskripta.eu/w/Eklampsie

Použité zdroje obrázků

 1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Blood_pressure_measurement.JPG/800px-Bl...
 2. https://pixabay.com/cs/těhotná-m-matka-těhotenství-2640994/
 3. http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MTGGW4LZ-T367NB-226X/bidese_apparato sanguigno
 4. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/17058-heart--blood-vessels-your-aorta/aorta-in-the...
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s vysokým krevním tlakem v těhotenství

Máš zkušenost s vysokým krevním tlakem v těhotenství?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
nazka  12. črc 2016

Hraničně zvýšený

Oba mí rodiče trpí vysokým krevním tlakem.
Můj tlak v 10.tt 141/96 a ve 14.tt 131/94. V této fázi jsem dostala Dopegyt na ráno a večer, půl tablety vždy.

Od té doby mám tlak ukázkový. Zatím jsem ve 26.tt a doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží.