Rozvod manželství

Rozvod manželství je velkým a těžkým životním krokem nejen pro manžele samotné, ale přináší silný psychický nápor zejména pro děti.
Proto je velmi důležité si tento důležitý krok důkladně promyslet. Rozvod manželství by měl proběhnout po důkladném zvážení všech okolností a možností a měl by být až poslední variantou řešení problémů mezi manžely.

Video: Jak se naučit spolu žít jako rodina?

Rozhovor s psycholožkou Martinou Wäldl.

V rozhovore s psychologičkou Martinou Wäldl nájdete odpovede na tieto otázky:

 • 1:00 Jaká je zcela základní řada pro rodinu, která nyní spolu tráví celé dny?
 • 2:10 Takže je důležité si najít chvíli i pro sebe samého?
 • 3:30 Jsou i nějaké pozitiva, které vyplynou z toho, že nyní spolu jako rodina trávíme mnohem více času?
 • 4:42 4:42 Jaké jsou nástrahy, které na náš čekají v dnešní situaci? Jak se jim můžeme vyvarovat?
 • 6:21 Co byste poradili rodinám, v nichž jeden z rodičů za normálních okolností pracuje v zahraničí nebo často cestuje na služební cesty a nyní je doma s celou rodinou každý den?
 • 9:20 Jaký je váš subjektivní názor na to, zda se rodiny budou v momentální situaci budou spíše sbližovat nebo se spíše od sebe odložit?
 • 11:26 Co s rodiči, kteří pracují z domu, zatímco jejich děti nemohou chodit do školy nebo do školky?
 • 13:52 Takže je nejdůležitější brát na sebe ohled?

Rozvod manželství provádí pouze soud na základě zákona o rodině § 24, který říká, že soud může manželství na popud jednoho z manželů rozvést, jestliže jsou manželské vztahy natolik vážně rozvráceny a narušeny, že již manželství není schopno plnit svůj účel.

Průběh rozvodu

Návrh na rozvod

Návrh na rozvod podává jeden z manželů na obvodním okresním soudu, v místě bydliště manželů (postačí pokud v místě bydliště žije jen jeden).
Návrh na rozvod musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • státní občanství
 • adresu obou účastníků (v tomto případě navrhovatele a odpůrce)
 • skutečný popis okolností a skutečností
 • kopie oddacího listu
 • doklad o posledním společném bydlišti
 • kopie rodných listů11 dětí

Návrh na rozvod je třeba podat osobně buď na podatelně příslušného soudu nebo odeslat poštou a to ve dvou vyhotoveních.
Jsou-li v manželství nezletilé děti, pak tato vyhotovení musí být odeslána tři, třetí vyhotovení bude sloužit pro tzv. kolizního opatrovníka.

Poplatek soudu za rozvod manželství

Od roku 2011 je zvýšen soudní poplatek za rozvod manželství z 1000 Kč na 2000 Kč. Tento poplatek se hradí buď ve formě kolkových známek, které se nalepí v horní části návrhu na rozvod manželství, nebo lze vyčkat na výzvu soudu k uhrazení tohoto poplatku.
Je-li potřeba společně s rozvodem manželství řešit i společně nabytý majetek, tzv. společné jmění manželů, pak je třeba zaplatit i druhý poplatek a zároveň s tím zahájit i druhé řízení, týkající se pouze majetkového vypořádání.

Poplatek 1000 Kč se platí v případech

Vypořádání se ve věcech movitých - nábytek, automobily, zařízení bytu apod.

Poplatek 5000 Kč

Tento poplatek je zapotřebí uhradit za každou nemovitost, kterou je potřeba vypořádat.

Soudní řízení rozvodu manželství

V běžné praxi je manželství většinou rozvedeno až překvapivě rychle, ale může se stát, že soud bude zkoumat příčiny rozvratu a snažit se o smíření manželů a takto dojde k odročení o nějakou dobu. Ukáže-li se však i po tomto čase, že je manželství opravdu nenávratně rozvráceno, soud toto manželství rozvede. Další prodlevu v rozvodu manželství může způsobit nesouhlas jednoho z manželů.

Manželství je rozvedeno bez odkladů v případě, že

 • jsou vztahy mezi manžely velmi vážně narušeny
 • manželství neplní svůj účel - založení rodiny, výchova dětí, vzájemná pomoc, vytváření harmonického rodinného zázemí, uspokojování sexuálních a citových potřeb, dle § 1 zákona o rodině
 • manželské soužití manželů je neobnovitelné

Soud vždy přihlíží k zájmům nezletilých dětí.

Rozvod a děti

V průběhu rozvodového řízení má soud pravomoc rozhodovat o povinnostech a právech manželů ve vztahu k dětem.

Zejména

 • komu připadne dítě do osobní péče
 • jakým způsobem bude rodič přispívat na výživu dítěte
 • určí zástupce dítěte a správu jeho majetku
 • úprava styku z nezletilým dítětem

Opět platí, že soud respektuje především zájmy nezletilého dítěte.
Vždy je lepší, pokud se manželé dokáží na důležitých věcech předem dohodnout

Změna příjmení

Více o změně jména a příjmení naleznete v samostatném článku: Změna jména a příjmení4.

Více o rozvodu manželství na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20180807010907/http://www.lex.sk/poradna/rozvod
 2. http://www.rozvod-rozchod.sk
 3. http://www.profipravnik.cz/p/rozvod-manzelstvi-kolik-to-stoji-ceny-naklady-vydaje-1076.html
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s rozvodem manželství

Máš zkušenost s rozvodem manželství?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
marekmach  10. kvě 2021

Sporný rozvod je docela problém

Ze začátku to vypadalo, že se dohodneme na všem. Je přece jasné, kdo se o co staral, kdo co koupil/zdědil a na co má nárok. Ale nakonec se našlo tolik věcí, o které jsme se velkou měrou starali společně, že došlo až na spor a sporný rozvod, který musel být řešen soudně: https://1t.cz/jak-podat-zadost-rozvod/#Co_zname... . No jo no, málo kdy to je ideální a dva lidé se ne vždy dokáží rozumně domluvit.
terkavil  1. črc 2020

Rozvod

S rozvodem zkušenost bohužel mám a je to jedna z nejhorších vzpomínek. Boj o děti, nekonečné tahanice.. Hodně mi ale pomohli v https://www.cikr.cz/sluzby/rodinne-pravo/ - bez nich bych zůstala i bez dětí...