Fibromyalgický syndrom

Fibromyalgie, nebo také fibromyalgický syndrom, je nepříliš známé neurologické onemocnění, které je chronické a nevyléčitelné.

Nezpůsobuje však v těle poškození tkáně, ani není smrtelné. Fibromyalgie se nejdříve projeví bolestí, která se nepředvídatelně a v různé intenzitě stěhuje do různých částí těla - končetin, trupu i obličeje. K bolesti se přidávají různé další projevy tohoto onemocnění, kterých je velká řada, od neurologických potíží po potíže psychické, pohybové, zrakové. Diagnostika fibromyalgického syndromu je tak složitá a stejně tak její léčba vyžaduje komplexní přístup lékařů z různých oborů.

Umělecké znázornění bolestivosti a únavy při fibromyalgii

Popis obrázku: Umělecké znázornění bolestivosti a únavy při fibromyalgii

Co je fibromyalgie?

Fibromyalgie je onemocnění neurologické, způsobené neurologickou nerovnováhou v centrálním nervovém systému.

Mezi hlavní a prvotní projevy tohoto onemocnění patří chronická bolest, která mění intenzitu i místo bolestivosti. Fibromyalgici dokáží popsat různé druhy bolesti a popisují intenzitu od bolestí intenzivních až po bolest paralyzující, nesnesitelnou, často nabádající k sebevraždě.

Bolest doprovází únava, ze které je obtížné se vyspat, odpočinek nepomáhá. Únava je tak intenzivní, že připomíná vyčerpání těla i mysli, zároveň je však pro nemocné obtížné dosáhnout dobrého spánku, při kterém by si odpočinuli.

K chronické bolesti se poté přidávají i příznaky připomínající neurologická onemocnění, například roztroušenou sklerózu1 nebo následky mozkových příhod, včetně paralýzy nějaké části těla, potíže se zrakem, s mluvou a myšlením.

Výzkumy uvádějí, že fibromyalgií trpí asi 4% procenta populace, což znamená asi 20 milionů na celém světě, v České republice tedy asi 400 tisíc lidí.

Jeden ze šesti nemocných je podle statistik mladší 18 let a 30% nemocných tvoří muži.
Fibromyalgie tudíž není vzácné onemocnění, bohužel jeho diagnostika a léčba je celosvětově stále v počátcích.

Diagnostika onemocnění je složitá a multidisciplinární - je třeba spolupráce lékařů z několika oborů, jako je například revmatologie, neurologie či rehabilitace, kterou často doprovází psychiatrická či psychoterapeutická péče. Stejný přístup vyžaduje i léčba, která se obvykle skládá nejen z medikamentů proti bolesti, ale dalších léků léčících či tlumících ostatní projevy nemoci. Součástí léčby by měla být také nějaká forma fyzioterapie a psychoterapie.

Onemocnění s sebou nese také důsledky do osobních životů nemocných. Život s neustupující bolestí je vyčerpávající, stejně tak jako život s někým, kdo takovou bolestí denně trpí. Při zdolávání každodenní bolesti, únavě a potíže s pohybem tak fibromyalgici bojují i v rodinných vztazích i s pocitem vlastní nedostatečnosti a sebelítostí.

Jak se fibromyalgie projevuje?

K podezření, že trpíte fibromyalgií, se nejčastěji dostanete tak, že dlouhodobě trpíte bolestí, kterou se nejen nedaří tlumit běžnými analgetiky, ale také se vám i přes návštěvu několika lékařů nedaří přijít na příčinu bolesti.

Bolest se může po těle stěhovat do jiných částí, měnit svou intenzitu i projev. Bolest může být tupá, bodavá, může jí doprovázet pocit pálení. Od bolesti, od které pomůže běžné analgetikum, dokáže fibromyalgie způsobit bolesti nesnesitelné, paralyzující, otupující myšlení.

Bolest může započít v jakémkoli věku a kdekoli na těle, prvotně často například v rukách, loktech, zápěstích nebo i v krční páteři. S takovouto bolestí nejčastěji navštívíte nejdříve svého praktického lékaře, který vás odešle na ortopedii, chirurgii, později na revmatologii.

Ani přes sérii vyšetření, který by měly vést k odhalení příčiny bolesti, lékaři nenachází zjevnou příčinu, poškození kloubů nebo šlach.

K bolesti se zároveň přidávají různé další potíže, neurologické příznaky jako jsou potíže s koordinací těla, chůze, svalová ztuhlost, potíže se zrakem, obtíže s myšlením. Fibromyalgický syndrom velmi často a intenzivně doprovází pocit únavy a vyčerpání, zároveň však potíže s usínáním a nekvalitní spánek.

K fyzickým projevům onemocnění se přidružují také potíže psychické, jako je deprese, úzkost1, obavy z budoucnosti.

Fibromyalgici jsou často všeobecně citliví na fyzické i psychické podněty, ačkoli netrpí nízkým prahem bolesti. Bolest a nepohodlí jim způsobuje i těsné spodní prádlo nebo oblečení, rozbolet je mohou některé body i ležením na tvrdém lůžku. Trpí přecitlivělostí na světlo a hluk, ve společnosti, kde hovoří více lidí najednou nebo do mluvy hraje hudba nerozumí, kdo co říká. Stresové situace, spěch nebo tlak na výkon jim způsobují zmatečnost a únavu.

Fibromyalgik nemusí trpět všemi symptomy, ale obvykle jich k bolesti dokáže připočíst hned několik. Často nemocné spojují stejné potíže, které samy o sobě nejsou možné diagnostikovat či odhalit jejich příčinu. Jsou symptomy, které jsou pro fibromyalgiky doslova typické, a většina z nemocných je řadí mezi první příznaky, kterých si na sobě všimli. Takovým typickým a viditelným projevem fibromyalgie je například hrb na ukončení krční páteře, kde se setkává nejvíce fibromyalgických bolestivých bodů a zároveň svalových blokád.

Intenzita bolesti i ostatních potíží se mění, fibromyalgici mívají různá dlouhá období klidu a progrese nemoci, v rámci dne i celého života. Časem a znalostí svých potíží se dokáží vyvarovat situací a podmětů, které jim potíže vyvolávají, ve větší či menší míře.

Fibromyalgie není nemoc smrtelná. Nemá ani žádné důsledky, nepostihuje tkáň ani klouby, nenapadá žádné buňky. Nicméně ve většině případech je to nemoc chronická, kterou je velmi obtížné korigovat, a její progrese může být různě intenzivní.

Boj s nemocí je záležitostí celoživotní. Někteří pacienti udržují nemoc v rovině, kdy jsou schopni pracovat, mít rodiny, žít plnohodnotný život. Je však také velké množství nemocných, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých, kompenzační pomůcky a velmi intenzivní léčebný program, který dodržují celý život.

Symptomy fibromyalgie

 • zvýšená únava, která nepolevuje odpočinkem nebo spánkem a může přecházet do pocitu vyčerpání
 • bolesti hlavy5, čelistí, krční páteře
 • záněty močového měchýře7, které se opakují a jsou rezistentní proti antibiotické léčbě
 • hypermobilita, tedy volnost kloubů, nemocní jsou velmi dobře ohební

po ránu bývá fibromyalgik ztuhlý, špatně uchopuje předměty do rukou, dlouho mu trvá, než rozpohybuje končetiny a může se plynule rozejít

 • otoky v místě bolesti, jejich horkost
 • studené ruce a nohy
 • bývá mu zima i když ostatním je teplo, v zimním období usíná velmi oblečen a přikryt několika vrstvami dek
 • nevolnosti, pocit na zvracení3, u kterých nenachází příčinu v jídle nebo vůni
 • přibývání na váze, ačkoli nemění jídelníček
 • neuroglykopénie, tedy pocit hladu a nevolnosti z hladu
 • závratě,
 • při chůzi je nejistý, má ztuhlé svaly, zakopává, špatně se orientuje v prostoru
 • nešikovnost, neschopnost tvořit s malými předměty, zhoršení písma a malování
 • alergie, neadekvátní reakce na různé potraviny, vůně, materiály
 • ekzémy1, svědění kůže, alergické kožní reakce na bodnutí běžným hmyzem
 • bolestivé žíly,
 • suché sliznice, stálý pocit suchosti v ústech, suché oči, ale i pochva
 • úzkosti1,
 • syndrom dráždivého tračníku
 • syndrom neklidných nohou
 • mnohdy i deprese.

Fibromyalgikovi nedělá dobře:

 • stres, rychlé nebo vypjaté situace, ale třeba také televizní zprávy, akční filmy nebo horory,
 • námaha, duševní i fyzická,
 • chlad,
 • průvan,
 • hluk, hlasitá hudba,
 • když na něj současně mluví více lidí.

Dále jej sužují potíže:

 • s dýcháním
 • s vypadáváním vlasů
 • s hlukem
 • s menstruací2, její vynechávání, intenzita
 • s návaly pocení, trpí pocity jako u menopauzy
 • s chrapotem
 • s řečí
 • s písmem
 • s porozuměním mluvy i písma
 • s pamětí
 • s polykáním
 • se zažíváním
 • se srdečním rytmem
 • se záněty v krku
 • se spánkem
 • se zrakem
 • se sluchem
 • se čtením
 • se stolicí

Diagnostika

U léčby fibromyalgie je obtížná už i prvotní diagnostika.
Pacient obvykle přichází hlavně s bolestí, kterou není schopen tlumit běžně dostupnými analgetiky, až postupně si začíná uvědomovat další příznaky nemoci.

Velkou obtíží i léčby fibromyalgie je její poměrná neznalost i v řadách odborných lékařů. Ačkoli ve světě vznikají specializovaná centra pro léčbu fibromyalgie, ve střední Evropě a tedy i u nás v republice je poměrně obtížné najít lékaře, který problematiku onemocnění zná.

Další a zásadní překážkou v diagnostice tohoto onemocnění je, že doposud nebyl objeven fyziologický důkaz, který by fibromyalgii jasně potvrzoval. Ani z krevních testů či prohlídkou nejmodernějšími lékařskými přístroji nelze onemocnění diagnostikovat. Neznámý je tak i původ nemoci.

U léčby bolesti obvykle pacient absolvuje řadu vyšetření, které však nevedou k objasnění příčiny bolesti. Pokud trpí bolestivostí v různých částech těla, diagnostika trvá dlouho a je obtížná.
Fibromyalgická bolest je nejčastěji zaměňována za revmatické onemocnění, revmatolog jí také často jako revmatickou léčí, léčba bolesti antirevmatiky je ale neúčinná.

Ukazatelem na to, že bolest není způsobena nějakým revmatoidním nebo zánětlivým onemocněním, jsou krevní testy, které jsou na přítomnost revmatoidních faktorů či dalších anomálií, vedoucích k bolesti pohybového aparátu, negativní.

V léčbě chronické bolesti je ideální, dostane-li se pacient do specializovaného oddělení, které mívají větší zdravotnická zařízení. Takové oddělení se nazývá nejčastěji Ordinace pro léčbu bolesti, vedou jí často neurologové, internisté nebo anesteziologové.

Lékaři, kteří se specializují na léčbu bolesti mají zkušenosti s bolestí, která nemá primární příčinu například v poškozené tkání nebo v nějakém známém onemocnění. Provádějí krevní testy, neurologická vyšetření, zařizují fyzioterapeutickou léčbu přímo na míru pacienta a jeho bolesti.

V České republice už existují centra pro léčbu bolesti, kde fibromyalgický syndrom znají, dokáží ho diagnostikovat a následně multidisciplinárně léčit.

Lékař, který fibromyalgický syndrom zná a přistupuje k němu komplexně, obvykle k diagnostice používá takzvaný FIQ dotazník. FIQ dotazník zahrnuje fyziologickou prohlídku a řadu otázek, směrovaných zejména k ostatním symptomům, které doprovází bolest.

Fyziologická prohlídka zahrnuje zejména prohmatání určitých bodů na těle. Tyto body jsou pro nemocného fibromyalgií na dotek velmi bolestivé a bolestivost i po mírném prohmatání může přetrvat i velmi dlouhou dobu. Zdravému člověku, kterému by lékař prováděl toto pohmatové vyšetření, by tisknutí těchto bodů nezpůsobovalo žádnou bolest.

Fibromyalgické body

Diagnostických bodů je 18 a jsou v páru, lékař pohmatem zkouší, zda jsou pro nemocného bolestivé a bolestivost, včetně její intenzity, zapisuje. K diagnostice za pomocí pohmatu jednotlivých bodů se pak připojuje několik otázek zaměřujících se na doprovodné symptomy nemoci, jako je ztuhlost svalů, neurologické potíže a podobně.

Ženské tělo a body, které mají fibromyalgici bolestivé
Popis obrázku: Na obrázku je znázorněno ženské tělo s vyznačenými body, které mají fibromyalgici bolestivé. Jedná se o body, které jsou v páru na každé straně těla (úpon m. suboccipitalis, v oblasti krční páteře v rovině intertransverzálních prostorů C5-7 zpředu, střední část horního okraje musculus trapesius, musculus supraspinatus – mediální okraj nad hřebenem lopatky, druhé žebro při kostochondrálním spojení – laterálně při horním okraji junkce, laterální epikondyl lokte – distálně od epikondylů, velký trochanter za vrcholem prominence distálně, gluteální bod v horním zevním kvadrantu, koleno mediální část – proximálně od štěrbiny, v tukovém polštáři) Pro diagnózu je rozhodující pozitivita 11 diagnostických bodů z celkových osmácti. K osmnácti bodům se ve FIQ dotazníku přidávají ještě tři kontrolní body - na nehtu palce pravé ruky, ve středu čela a a na třetině pravého předloktí.

FIQ dotazník je spolehlivým vodítkem k určení diagnosy fibromyalgie - z celkem 18 diagnostických bodů, které lékař při vyšetření prohmatává, je pro určení diagnosy fibromyalgie třeba alespoň jedenácti bolestivých. K osmnácti diagnostickým bodům se ve FIQ dotazníku také připojují další tři kontrolní body na ruce a čele. Další hodnoty v dotazníku jsou zaznamenávány za odpovědi na otázky týkající se kognitivních nebo neurologických potíží.

Jiný postup k potvrzení fibromyalgie se v České republice ani ve světě neprovádí, ačkoli v minulosti probíhaly studie, ve kterých bylo zjištěno, že je fibromyalgie viditelná i na snímcích mozku pořízených za pomocí magnetické resonance. Někteří lékaři také uvádějí shodné anomálie v krevních testech fibromyalgiků, tato skutečnost ale nebyla prokázána.

Bohužel pro nemocné je toto onemocnění velmi málo probádané a tak je diagnostika i léčba nemoci velmi složitá. Velkou překážkou v úspěšné léčbě a začlenění nemocných i v sociální rovině je častá neznalost lékařů, kteří onemocnění podceňují nebo zcela odmítají. Nezřídka bývají fibromyalgičtí pacienti místo na odborná pracoviště odesíláni do ordinací psychiatrů, kde jsou léčení nedostatečně a symptomy bývají zakrývány nadužíváním psychofarmak.

Studie na výzkum a léčbu fibromyalgie jsou vzácné a výsledky z nich jsou tak často přijímány jako nedostatečné. V roce 2007 ovšem v Německu proběhlo celosvětové lékařské konsilium, na němž se zúčastnila řada lékařů, kteří výzkumu fibromyalgie věnují celý svůj profesní život. Z tohoto spojení lékařským sil nemocní těží dodnes, jelikož zde byl sjednocen léčebný postup a rozšířilo se mnoho materiálu, ze kterého mohou další lékaři čerpat.

Fibromyalgickým pacientům tedy chybí hlavně finance pro výzkum jejich nemoci a určitá popularizace nemoci, která by vedla k většímu probádání nemoci a tak možnost získání přesnější léčby.

Ačkoli touto nemocí trpí i řada známých osobností, kteří o nemoci na veřejnosti hovoří, například Lady Gaga, Morgan Freeman nebo Sinead O´Connor, onemocnění je stále všeobecně neznámé, jak pro laickou veřejnost tak pro řadu lékařů.

Léčba fibromyalgie

K léčbě fibromyalgie je třeba přistupovat z několika pohledů a různých lékařských oborů, ale také komplexně a vyrovnaně v rámci samotné léčby. Je tedy nutné kombinovat léčení za pomocí léků i zapojením fyzioterapie a psychoterapie.

Medikamentózní léčba

Mezi léky, které se na fibromyalgii užívají, patří lék Lyrica, jehož účinná látka je Pregabalin, používaný na léčbu bolesti nervových zakončení. Druhým lékem je poté Pramipexol, který se používá například při léčbě Parkinsonovy choroby.

Další skupinou léků používanou při léčbě jsou tricyklická antidepresiva, používaná v psychiatrii pro léčbu depresí. Ve léčbě fibromyalgie jsou využívána nejen jako léčba přidružených psychických obtíží, ale také kvůli léčbě bolesti. Tato antidepresiva totiž dokáží přerušit dráhu neuronů, které dávají mozku znamení, že tělo trpí bolestí. Navíc i dokáží zlepšit spánek.
Z tohoto důvodu jsou často také využívána antiepileptika, používaná v léčbě epileptických záchvatů.

K těmto lékům fibromyalgici užívají léky proti bolesti, jejichž dávku upravují dle intenzity bolesti v různých stadiích nemoci. Mezi první léky tlumící bolest patří analgetika, které ovšem na neuropatické či silnější bolesti nezabírají. Dalším krokem poté bývá postup k opioidům a opiátům, které jsou dávkovány tabletami nebo náplastmi s postupným uvolňováním, v akutních fázích nemoci i injekčně.

Doplňkem pro léky tlumící bolest mohou být i myorelaxanty, léky, které uvolňují svalové napětí. I ty obvykle fungují na obou pólech - tlumí bolest, uvolňují místa, kde vzniká bolestivé napětí v těle, ale také dovedou uvolnit napjatou mysl a tím pacientům s fibromyalgií komplexně ulevit.

Velmi důležitou roli v léčbě fibromyalgického syndromu pak hraje konopí. Konopí je pacienty i některými znalci onemocnění označováno za neideálnější lék, a to právě a hlavně pro to, že vyhovuje požadavkům na komplexnost. Užívání konopí totiž pracuje na všech frontách, které nemocného trápí - dokáže ulevit od bolesti, uvolňuje svaly, správná dávka a odrůda navíc uklidňuje mysl a navozuje klidný odpočinek a spánek.

Velkou výhodou léčby konopím je hlavně to, že oproti farmaceutickým lékům s sebou nenese žádné vedlejší účinky a není pro pacienty, kteří berou i několik léků najednou, nijak nebezpečná. Ideální použití konopí je potom inhalace, dříve byl dostupný i lék Sativex, kde se dávka léčebného konopí využívala za pomocí spreje, který se stříkal do krku.

I v České republice lze získat legální léčbu konopím, cesta k ní je však složitá, jelikož je velmi málo lékařů, kteří mají oprávnění recept na léčebné konopí vydávat a navíc znají diagnosu fibromyalgie. Cena léčebného konopí je navíc poměrně finančně nákladná, jelikož není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Je to však jedna z cest, jak spolu s ostatními terapeutickými prostředky fibromyalgii velmi dobře korigovat.

Nemedikamentózní léčba

Důležitou součástí léčby za pomocí léčiv nebo konopí jsou pak doplňkové terapie, zejména z řad fyzioterapeutických cvičení, rehabilitací, lázeňských procedur a alternativních přístupů k tělu a mysli.

Součástí léčby fibromyalgika by měly být pravidelné rehabilitace a pravidelný pobyt v lázeňském zařízení, zaměřující se na léčbu pohybového aparátu. V případě ambulatních rehabilitací je třeba najít takové zařízení a rehabilitačního lékaře, který fibromyalgii zná. Aplikace procedur či doteků, které nejsou pro fibromyalgiky vhodné, může být pro nemocného velmi bolestivá a rozbolavět některé body a okolní místa i na několik týdnů.

Lázeňská léčba u nás léčba probíhá například v Lázních Kladruby nebo v Teplicích. V těchto lázních rehabilitační lékaři fibromyalgii znají a připravují pro pacienty terapie přímo na míru. Mezi velmi efektivní patří plavání ve velmi teplé vodě, balneoterapie, magnetoterapie nebo lázeň s využitím CO2.

Mimo rehabilitace je pro fibromyalgiky vhodná například jóga, která spojuje velmi jemný a nebolestivý pohyb a klid mysli.

Rehabilitaci velmi dobře doplňuji i ergoterapie, což je léčba za využití umění, například hudby, malby, ruční práce. Takto řízená tvorba a její užívání se v léčbě bolesti těla i mysli osvědčila a pomáhá i dlouhodobě, při velmi malém vypětí pacienta.

Mezi terapie tlumící i duševní potíže nemocných patří Kognitivně behaviorální terapie, biofeedback či EFT. Na takovéto terapie je rovněž důležité sehnat dobrého průvodce, který onemocnění zná a umí s nemocným pracovat.

Nemocní v zoufalosti a snaze se vyléčit vyhledávají i další alternativní přístupy ke své nemoci. Využívají často rad homeopatů, terapeutů čínské medicíny, využívají i akupunktury či reflexivní terapie. Každá z těchto alternativních metod má pro fibromyalgiky jiné vysvětlení a přístup k léčbě. Jelikož jsou tyto léčebné metody obvykle zakotveny v léčbě za pomocí přírodních prostředků, bylin a nebolestivých, neinvazivních zásahů do těla, není nutné se jim vyhýbat. Pokud pacient v některém z přístupů najde zalíbení a metoda mu přijde užitečná, je dobré jí vyzkoušet.

Vždy je ale třeba vyhledávat terapeuty nebo lékaře, kteří mají k těmto metodám certifikaci a praxi, ideálně je možné vyhledat ty,kteří mají zkušenost přímo s diagnosou.

Fibromyalgický syndrom a rehabilitační a uvolňovací cvičení
Popis obrázku: Rehabilitačních a uvolňovacích cvičení, které mohou mírnit příznaky fibromyalgie

Fibromyalgie u dětí

Fibromyalgií lze onemocnět i v raném věku, bohužel pro děti je diagnostika dětské fibromyalgie i její léčba složitější o jejich bezbrannost. Pokud děti nezdědí fibromyalgii po někom z rodiny, který nemoc zná, jsou jejich potíže často bagatelizovány.

Fibromyalgie a růstové bolesti u dětí

Mezi první příznak fibromyalgie může patřit i například tzv. růstová bolest, kterou některé děti kolem 2-5 let věku trpí. Jedná se o velmi intenzivní bolest hlavně v oblasti holení a stehenní svalů, na kterou si děti stěžují. Někteří lékaři, kteří se studiem fibromyalgie zabývají, zastávají teorii, že růstová bolest se za fibromyalgii schovává a není odhalována.

Děti školního věku si poté stěžují na silné bolesti a únavu, polehávají, nemají zájem o sport, venkovní aktivity. Bohužel díky absenci jednoznačného krevního testu nebo jiného prokazatelného vyšetření je hlavně u dětí šance na to, že jsou správně léčeny, velmi malá, a bývá odhalena hlavně v případech, kdy diagnosu znají rodiče dítěte, protože jí samy trpí a spolu s růstem dítěte se obávají, že fibromyalgii po nich potomek zdědí.

Dědičnost však kvůli malé prozkoumanosti onemocnění nebyla prokázána, lékaři, kteří se na fibromyalgii specializují však odhadují, že potomci fibromyalgiků mají 8x vyšší pravděpodobnost, že během života fibromyalgií onemocnění, než lidé bez rodinné zátěže.

Krom typické bolestivosti a únavy se fibromyalgie také projevuje špatnou termoregulací a nesnadným trávením.

Onemocnění u dětí bývá bohužel velmi progresivní, zvláště, pokud se nijak neléčí. Bolesti velmi prudce narůstají, stejně tak pocit únavy a vyčerpání. Velmi těžká je tato diagnosa pro děti i z pohledu psychologie, děti bývají ostatním kolektivem odstrkovány, často jsou považovány za lenochy nebo simulanty, a to i ze strany rodičů.

Léčba u dětí v případě diagnostiky probíhá stejně jako u dospělých, je třeba navíc velkého zapojení rodičů do léčebných opatřeních, jako je úprava denního režimu, stravy, zajištění kvalitního spánku a pravidelného odpočinku.

U starších dětí, ve vyšších ročnících základní a následně střední školy, je potom obvykle třeba upravovat i školní docházku tak, aby dítě nebylo přetěžováno a jeho šance na úspěšné studium tak neztroskotala na fyzické indispozici.

Těhotenství a porod s fibromyalgií

Ženy trpící fibromyalgií mohou otěhotnět a přirozeně porodit. Musí si však být vědomy, že musí vysadit všechny léky, které užívají, a připravit se na těhotenství bez nich, pokud chtějí kojit, tak i na delší dobu bez možnosti tlumení bolesti. Doprovází je tak obava, že prožijí několik měsíců v ukrutných bolestech a bez možnosti pohybu.

O tom, zda se symptomy a bolest doprovázející fibromyalgický syndrom během těhotenství zhorší, se lékaři obvykle přou a jsou dvě názorová centra, jedno pocházející ze studia fibromyalgie v Norsku, druhé z americké university, které si protiřečí. Je tedy pravděpodobné, že reakce těla na těhotenství jsou různá a nelze s jistotou říci, jak se zachová právě to vaše.

Převládá však názor, že během těhotenství se fibromyalgie u žen lepší a příznaky, zejména bolestivost a ztuhlost svalů, se mírní i na čas vymizí.

Možné vysvětlení tohoto zlepšení spočívá ve významném uvolňování hormonu relaxinu, který během těhotenství placenta a vaječníky produkují a uvolňuje vazy v těle.

Během těhotenství se také uvolňuje mnoho růstových hormonů, které mají schopnost obnovy poškozených tkání a svalů. Také zvýšení serotoninu a kortizolu v těhotenství pomáhá snižovat vnímání bolesti.

Existují také léky proti bolesti, které lze během těhotenství užívat, a které nemají vliv na vývoj a zdraví budoucího dítěte. Ženy také mohou využít možnosti své těhotenství klasifikovat u lékaře jako rizikové, díky své nemoci, a získaný čas věnovat nemedikální léčbě - více se věnovat rehabilitacím, józe.

Fibromyalgický syndrom a jóga

Na otázku budoucí maminky o obavy o dědičnost nemoci na budoucí dítě není snadná odpověď, jelikož nebyly provedeny dostatečné výzkumy. Je tak spíše etickou otázkou na budoucí rodiče, zda jsou ochotni počítat s rizikem, že jejich dítě může mít podobné zdravotní potíže, jako jeho maminka.

Podle mnohých lékařů je těhotenství a porod pro maminku fibromyalgičku rozhodujícím okamžikem i pro její nemoc. Tím, jak se ženino tělo v těhotenství a během šestinedělí zregeneruje, mohou mnohé příznaky fibromyalgie velmi ustoupit či zcela vymizet.

Kojení a péče o novorozence je pak ovlivněno zdravotním stavem maminky, který nelze předvídat, lékaři jsou však obvykle optimističtí a těhotenství a porodu dítěte matkou, která má fibromyalgii, obvykle pro jeho možnou léčivost, fandí.

Opatření, jak si může fibromyalgik ulehčovat život

Každý fibromyalgik časem vypozoruje, které činnosti, potraviny a situace mu dělají problém a které mu naopak pomáhají.

Jako první na řadě zřejmě bude celková úprava životního stylu, která je nevyhnutelná, a s kterou přichází i oznámení o své nemoci rodině a přátelům.

Fibromyalgik bude muset zvolnit v pracovním tempu, vymezovat si více času pro odpočinek. Lidé, kteří byli zvyklí na společnost, rychlé pracovní tempo a plné nasazení v rodině a domácnosti, se budou muset naučit říkat si o pomoc a celkově zvolnit.

Fibromyalgik se musí naučit vyhýbat podmětům, které mu způsobují bolest nebo potíže. Lidé, kteří trpí v létě pocity horka, si musí zvyknout na to, že ač je svěží vánek z okna v autě nebo přes otevřený byt příjemný, po chvilce ochlazení jim způsobí nesnesitelnou bolest a blokaci krční páteře nebo čelistního kloubu.

Lidé, kteří mají rádi hudbu, se musí naučit poslouchat jí potichu a ne ve sluchátkách, protože hlasitá hudba jim způsobuje bolest hlavy nebo nepříjemné pískání v uších.

Společenští fibromyalgici trpí tím, že ve skupině více hovořících nestíhají sledovat, co kdo říká, protože jim jejich mluva splývá a on není schopen chápat souvislosti v hovoru.

Důležité klišé je umět si vytvořit klid hlavně v mysli, regulovat stresové situace, fyzickou i psychickou zátěž. Umět rozpoznat, kdy je unavený a kdy je třeba své zapojení do chodu v zaměstnání a v domácnosti zbrzdit.

Nemocní jsou často nuceni změnit povolání nebo přejít na kratší pracovní úvazek. Maminky s dětmi se musí naučit říkat si o pomoc s činnostmi doma a zapojení v péči o děti.

Pacienti, kteří se dozví svou diagnózu, podobně jako u jiných závažných onemocnění, procházejí šokem a vyvolanou krizí z obav o svůj životní standart, a to ve všech směrech. Smířit se je třeba s tím, že jejich výkonnost přinese do rodiny menší finanční příjem, že jejich čas věnovaný rodinným výletům a prací na domě, zahradě nebo chalupě se bude tenčit.

Onemocnění jako je fibromyalgie, hlavně v jeho nejhorších fázích, kdy nemocný i několik týdnů tráví na lůžku, je zátěží i pro duševní stav nemocného i členy jeho rodiny. Sociální dopad nemoci je tak další součástí léčby.

Fibromyalgik potřebuje oporu ve své rodině a v přátelství, potřebuje vědět, že je milován, i když se jeho život mění, často radikálně, k horšímu.

Přijetí nemoci nejen pacientem ale i jeho rodinou a přáteli je tak jeden z hlavních kroků, které spolu s léčbou dokáží udržovat jeho život plno hodnotným a příjemným.

S přijetím nemoci v sobě i v rodině může pomoci pacientský spolek a sdružování se s pacienty, kteří zkušeností a životem s fibromyalgií prošli. Spojit se s dalšími pacienty, poradit se o léčbě i o záležitostech v běžném životním chodu, lze na webu nebo na facebookových stránkách spolku Fibromyalgik ČR.

Více o fibromyalgickém syndromu na modrykonik.cz:

Použité zdroje:

 1. fibromyalgik.webnode.cz
 2. https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/fibromyalgie-v-ordinaci-revmatologa-459675
 3. http://www.lupus-sle.cz/clanky/co-je-fibromyalgie
 4. https://www.painscience.com/articles/fibromyalgia.php
 5. https://www.vitalia.cz/clanky/vycerpani-unava-bolest-neurolog-hleda-prirozenou-cestu-k-naprave/
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Living_With_Fibromyalgia

Použité zdroje:

 1. https://web.archive.org/web/20181205130342/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b...
 2. https://pixabay.com/cs/stočený-up-smutný-spací-žena-1510260/
 3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Namaste45.jpg/800px-Namaste45.jpg
 4. https://pixabay.com/cs/meditovat-meditace-klidný-siluety-1851165/
 5. https://pixabay.com/cs/chlapec-mrzutý-smutný-694763/

Hodnocení a zkušenosti s fibromyalgickým syndromem

Máš zkušenost s fibromyalgickým syndromem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru