Hypoplazie plic

Hypoplazie plic je porucha vývoje plic v děloze,3 která je nejčastěji jednostranná. Jde o různé malformace plic, u kterých není dostatečně vyvinutá plicní tkáň. Při aplazii plic není organismus dostatečně zásoben kyslíkem.

Závažnost onemocnění závisí na období, kdy se plíce v děloze nevyvíjí správným směrem. Čím dříve dojde k porušení vývoje plic, tím více jde o závažnější stav. Kromě plicních abnormalit je při plicní aplazii přítomno mnoho vývojových poruch, které zasahují trávicí trakt, srdce, močový systém nebo kosti.

Plíce se vyvíjí normálně tehdy, jestliže:

 • je hrudní dutina dostatečně vyvinuta
 • se plod v děloze dostatečně pohybuje
 • se v děloze nachází potřebné množství plodové vody2
 • je v plicích dostatečný tlak a určité množství tekutiny

Výskyt

Hypoplazie plic se samostatně vyskytuje velmi vzácně. Pokud se toto onemocnění projeví, tak většinou i s jiným vrozeným vadami a poruchami, jako např. při oligohydramnionu, hydropsu plodu a různých neurosvalových onemocněních.

Při hydropsu plodu je 90% pravděpodobnost, že dítě nebude mít dostatečně vyvinuty plíce. Při výskytu onemocnění nejsou rozdíly mezi rasami nebo pohlavím. Onemocnění se vyskytuje přibližně u deseti dětí na 10 000 narozených dětí.

Příčiny

Příčina se dělí:

 • Primární příčiny - neví se proč vznikla hypoplazie plic.
 • Sekundární příčiny - je prokázán chorobný stav, který je zodpovědný za vznik hypoplazie.

K sekundárním příčinám patří:

 • Nepřirozený tvar hrudní dutiny (různé deformity),
 • Nedostatečně vyvinutá bránice, což má za následek přesun orgánů z břišní dutiny do hrudní
 • Nedostatek plodové vody - při poruchách ledvin, předčasný odtok plodové vody
 • Vysoký tlak ve vyvíjejících se plicích (příčina zvýšení tlaku je často neznámá)
 • Nedostatečný vývin ledvin
 • Překážka v močových cestách
 • Nervosvalové onemocnění

Projevy

Abnormality plic se dají dokázat už pomocí ultrazvuku.

 • Před porodem29:
  • Nedostatečné pociťování pohybů plodu
  • Málo plodové vody2 (zjištěné na ultrazvuku)
 • Po porodu:
  • Potíže s dýcháním
  • Namodralé zbarvení kůže novorozeného děťátka
  • Zrychlené dýchání
  • Vtahování mezižeberních prostorů při dýchání dovnitř hrudníku
  • Hrudník může mít změněn tvar
  • Srdce může být posunuto na pravou stranu
  • Přítomnost jiných vrozených abnormalit

Diagnostika

 • Podezření na hypoplazii plic se dá vyslovit už během těhotenství, pokud lékař pomocí ultrazvuku zjistí málo plodové vody v děloze, malý obvod hlavičky, někdy je naopak zvýšené prosáknutí záhlaví. Ppři poškozených ledvinách u novorozence jsou z laboratorních výsledků zvýšené markery poškození ledvin - kreatinin, urea.
 • Zobrazovací metody:
  • RTG - na RTG snímku hrudníku můžeme vidět vzduch v hrudní dutině, tzv. pneumotorax
  • Ultrazvuk - poškození ledvin, oligohydramnion5
  • EKG - poruchy srdečního rytmu
  • Bronchoskopie - vyšetření dýchacích cest pomocí endoskopu (trubky) zavedené do dýchacích cest

Léčba

Někdy je hned po narození potřeba zahájit resuscitaci, obnovit tak krevní oběh a dýchání. Děti se následně napojí na umělou plicní ventilaci, což znamená, že přístroje za ně dýchají. Po stabilizování stavu se vždy řeší příčina hypoplazie plic, pokud je za onemocnění odpovědná nevyvinutá bránice, tak se zahájí chirurgická léčba.

Dítěti se dá pomoci již před porodem, pokud jsou známky předčasného porodu, a to zahájením časné antibiotické léčby1, dále se podávají preparáty, které uvolňují dělohu a zabraňují tak předčasným stahům, v neposlední řadě se podávají kortikosteroidy, a to tehdy pokud porod začne před 34. týdnem těhotenství20. Kortikoidy pomáhají k rychlejšímu dozrání plic.

Chirurgická léčba se provádí až po stablizování stavu.

Prognóza

Celková prognóza je závislá na stupni hypoplazie, ne vždy jsou postiženy celé plíce. Čím menší je postižení plic, dítě má větší šanci na uzdravení, onemocnění někdy končí i smrtí děťátka. Vyléčené děti často trpí infekcemi dýchacích cest a různými poruchami růstu.

Použité zdroje

Hodnocení a zkušenosti s hypoplazií plic

Máš zkušenost s hypoplazií plic?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru