Předčasný odtok plodové vody

Předčasný odtok plodové vody v těhotenství
Velmi závažným příznakem21 předčasného porodu20 je předčasný odtok plodové vody. Má-li těhotná24 žena podezření na odtok či jen únik plodové vody2 je nutná návštěva lékaře, který za pomoci speciálního činidla dokáže případný odtok plodové vody6 potvrdit či vyloučit. K tomuto testu je zapotřebí, aby nastávající maminka k lékaři donesla použitou hygienickou vložku se vzorkem tekutiny. Odtok plodové vody lze také potvrdit při vyšetření gynekologickými zrcadly.

Podle literárních zdrojů dochází k předčasnému odtoku plodové vody cca u 4,5-14% těhotenství, tato situace je pokládána za počátek porodu29 či potratu13. Čím dříve v průběhu těhotenství dojde k předčasnému odtoku plodové vody, tím více bývají důsledky závažnější.

Předčasný odtok plodové vody je jednou z nejčastějších příčin předčasných porodů a dle odhadů je odpovědný za třetinu perinatálních úmrtí nezralých novorozenců4.

Při potvrzeném předčasném odtoku vody je nezbytné, aby budoucí maminka byla urychleně hospitalizována a podrobena těmto vyšetřením: Prasknutí plodové vody

  • Laboratorní určení markerů (jednoznačných signálů) infekce - leukocyty a C-reaktivní protein. Ke známkám infekce patří např. zvýšená tělesná teplota nad 38 °C, vzestup počtu bílých krvinek, zapáchající poševní výtok, citlivost dělohy, zrychlený puls nastávající maminky či plodu a také negativní CTG (Kardiotokograf)6.
  • Mikrobiologické vyšetření - při kterém bude nastávající mamince odebrána kultivace z pochvy a hrdla děložního.
  • Ultrazvukové vyšetření2
  • Určení biofyzikálního profilu (odhad aktivity plodu a jeho podmínek v děloze3) - 6 a méně bodů poukazuje na infekci plodového vejce.
  • Kardiotokografické vyšetření (CTG) - pro vyloučení tísně plodu.
  • Při předčasném odtoku plodové vody je nezbytné omezit vaginální vyšetření na nejmenší možnou míru.

V rozhodování o způsobu vedení porodu je nezbytné zohlednit zejména délku těhotenství, polohu miminka, jeho stav a také stav nastávající maminky.

Předčasný odtok plodové vody u těhotenství mladšího 28. týdnů

U takto časného odtoku plodové vody je těhotná žena převezena do specializovaného perinatologického centra. V případě, že nebyla prokázána infekce plodových obalů, infekce budoucí maminky, tíseň miminka či pozitivní kultivace GBS (přítomnost Streptokoka skupiny B v pochvě těhotné ženy) je volen vyčkávací postup.

Přístup je vždy velmi individuální za pomoci konzultací s pediatry. Těhotné ženě jsou preventivně podávána antibiotika1.

Předčasný odtok plodové vody mezi 28. - 31. týdnem těhotenství

I v tomto případě je nezbytné, aby byla těhotná žena neprodleně převezena do specializovaného perinatologického centra.

Po vyloučení infekcí či tísně miminka je porod zpravidla vyvoláván za 72 hodin od odtoku plodové vody. To je za 24 hodin od ukončení podávání kortikosteroidů (pro dozrání plic miminka). Nastávající mamince jsou preventivně podávána tokolytika, která dokáží tlumit předčasnou děložní činnost a antibiotika.

Předčasný odtok plodové vody mezi 32. - 36.týdnem těhotenství

Těhotná žena je odeslána do specializovaného perinatologického centra. Nejsou-li zjištěny infekce či tíseň miminka, je porod vyvoláván85 mezi 32.28 - 34. týdnem těhotenství20 za 48 hodin. U 35.40 - 36. týdne těhotenství24 se k vyvolání porodu přistupuje již za 24 hodin.

Nastávající mamince jsou preventivně podávána tokolytika do 34. týdne těhotenství, tzn. po dobu zrání plic miminka. Kortikosteroidy pro podporu zrání plic plodu jsou podávány taktéž do 34. týdne těhotenství ve formě 48 hodinové kůry. Antibiotika jsou součástí preventivní léčby infekce.

Předčasný odtok plodové vody u délky těhotenství 37. týdnů a více

Nejsou-li identifikovány známky infekce či tísně miminka je porod vyvoláván za 24 hodin od odtoku plodové vody. Antibiotická léčba je zahájena 12 hodin od odtoku plodové vody.

Možné příčiny předčasného odtoku plodové vody

Ve většině případů se podaří příčina předčasného odtoku plodové vody určit, v malém procentu však není možno určit klinicky jasnou diagnózu.

Více o předčasném odtoku plodové vody na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. http://www.rodicka.cz/odtok-plodove-vody-byva-nejcasteji-priznakem-bliziciho-se-porodu/
  2. https://web.archive.org/web/20100430123037/http://www.levret.cz/doskolovani/nesnaze/postupy/files...
  3. http://www.nsphav.cz/pro-pacienty-a-navstevniky/oddeleni/gynekologicko-porodnicke-oddeleni/doporu...
  4. http://lekari.porodnice.cz/predcasny-odtok-plodove-vody

Hodnocení a zkušenosti s předčasným odtokem plodové vody

Máš zkušenost s předčasným odtokem plodové vody?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru