Fetoredukce

Fetoredukce (nebo také selektivní fetocida či fetální redukce) je snížení počtu plodů82 při vícečetném těhotenství24. Tento výkon patří k emočně náročným jak pro lékaře, tak i pro rodiče. Rozhodnutí, zda výkon proběhne, závisí na samotném rozhodnutí těhotné ženy.

Indikace k výkonu

  • Těhotenství s více než dvojčaty (většinou dochází po IVF5 ).
  • Snížení rizika předčasného porodu20 a mateřských komplikací13 vyplývajících z mnohočetného těhotenství.
  • Kvůli zdravotnímu stavu těhotné ženy.
  • Z důvodu vývojové vady jednoho plodu.

Časová omezení zákroku

Fetální redukce se provádí na konci prvního trimestru37. Po provedeném screeningu na vývojové vady. Redukuje se plod nejvíce vzdálen od děložního čípku nebo plod s podezřením na vývojovou vadu.

Z důvodu prokázané vývojové vady plodu je možné provést zákrok do 24. týdne těhotenství.

Rizika zákroku

Všechna rizika tohoto zákroku jsou poměrně vzácná, přesto je třeba je brát v potaz. Jedná se o:

  • potrat13 (asi 5 % do 16. tt, později se zvyšuje na 20 - 30 %),
  • infekce,
  • předčasný porod.

Průběh zákroku

Samotný výkon je podobný kordocentéze. Pacientka je vždy hospitalizována. Po punkci pupečníku se postupně aplikuje předepsané množství 7,5% KCL. Druhou variantou je aplikace intrakardiálně .

Množství podaného preparátu, které způsobí zástavu srdce plodu, je individuální 3-5 ml (maximálně 10 ml). S odstupem času se provádí kontrolní ultrazvuk .

Více o fetoredukci na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. Halouzková , Kateřina : invazivních výkony v těhotenství [ online] . 2013 [ cit . 2013-07-30 ] . Bakalářská práce. Masarykova univerzita , Lékařská fakulta . Vedoucí práce Romana Gerychová . Dostupné z : <http://is.muni.cz/th/388252/lf_b/> .

Hodnocení a zkušenosti s fetoredukcí

Máš zkušenost s fetoredukcí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru