Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Otcovství

Otcovství je vztah mezi otcem a dítětem, stejně jako je vztah mezi matkou a dítětem nazýváno mateřství. Oba rodiče se v ideálně fungujícím vztahu podílí na výchově dítěte materiálně a finančně. Dopřávají svému dítěti požadovanou výživu, správnou výchovu a také naplňují jeho potřeby pro jeho správný rozvoj a vývoj2.
Otcovství

Otcovství se od mateřství liší hlavně po své biologické stránce, muži nejsou těhotní24, neprocházejí porodem, své dítě nekojí70 a také se na jeho vývoji2 a péči podílí menší mírou. Během těhotenství se může muž setkat s tzv. Couvade syndromem, který je charakterizován jako tzv. solidarita těhotenství, muži začínají přibírat na váze, mění se jim chutě nebo zažívají ranní nevolnosti, stejně jako jejich těhotné partnerky. Na rodičovské dovolené1 se ale může objevit také partner. V tuto chvíli se každodenní péče o dítě přesouvá na něj.

Otcovství může být:

 • biologické - otcem dítěte je muž, který oplodní vajíčko svými spermiemi, ať už jde o přirozené nebo umělé početí dítěte
 • sociální - sociální otec nemusí být otcem biologickým. Je to muž, který je dítěti otcem, vychovává ho a dítě ho za otce bere a považuje. Sociálním otcem může být nový partner (otčím), starší bratr, strejda apod.

Určení otcovství

V českém právu je matkou dítěte žena, která dítě porodila. Otcem se ale může stát muž v jedné ze tří právních domněnek. Pořadí domněnek je dáno a pokud je vyloučena první domněnka, až poté se může přestoupit k druhé domněnce, je-li vyloučena druhá domněnka, může se až poté přestoupit k té třetí.

Otcovství

 1. První domněnka - narodí-li se dítě do manželství, je otcem manžel matky. Otcem je také ve lhůtě 300 dní po rozvodu, i když se už žena během této doby znovu vdá za jiného muže.
 2. Druhá domněnka - narodí-li se dítě svobodné ženě (i když má stálého partnera, ale bez manželského svazku) nebo je otcovství pravomocně popřeno, je otcem dítěte muž, který podá Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství na místně příslušné matrice nebo u okresního soudu dle místa trvalého bydliště dítěte. Je-li otec dítěte nezletilý, je nutno toto prohlášení podat před okresním soudem. Souhlasné prohlášení lze podat již po početí dítěte, tak také kdykoliv během jeho života.
 3. Třetí domněnka - ve třetí domněnce může dítě, matka nebo otec navrhnout soudu, aby určil otcovství. Dítě je v tomto případě zastoupeno kolizním opatrovníkem, kterého určí soud. Za otce dítěte je považován muž, který s matkou dítěte souložil v době méně než 180 a ne více než 300 dnů od narození dítěte. Soudu je nutno prokázat, že muž měl s matkou dítěte pohlavní styk, kdy došlo k početí dítěte. Je-li dítě počato umělým oplodněním, je za otce dítěte považován muž, který dal k umělému početí souhlas.

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství

Pokud nejsou rodiče dítěte v manželském svazku, je nutné podepsat Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, které lze podat ještě před narozením dítěte. Prohlášení podléhá správnímu poplatku, je tedy bezplatné.

Souhlasné prohlášení se sepisuje na místní matrice. S sebou je nutno přinést občanské průkazy obou rodičů, těhotenskou průkazku3 matky, pokud je žena rozvedená, donést s sebou také rozsudek o rozvodu manželství, jeli vdova, musí s sebou přinést úmrtní list manžela.

Znalecký posudek pro určení otcovství

Tento posudek se provádí pomocí metody DNA profilování a určuje pravděpodobnost DNA profilů u zkoumaných osob, v tomto případě dítěte a otce. Znalecký posudek podává genetický znalec a posudek musí být opatřený znaleckou doložkou a kulatým razítkem.

Popření otcovství

Dle nového občanského zákoníku z roku 2012 je lhůta pro popření otcovství prodloužená na 6 měsíců ode dne, kdy otec dítěte zjistil jakékoliv pochybnosti o skutečnosti, že je jeho otcem. Nejpozději lze popřít otcovství do 6 let věku dítěte.

Testy otcovství

Testy otcovství nebo-li paternitní testy jsou laboratorním vyšetřením, jejichž výsledky určí, kdo je konkrétním otcem konkrétního dítěte. Tyto testy slouží také k určení mateřství, dědečkovství aj. Test je možné podstoupit i za předpokladu, že nejsou k dispozici DNA materiály pravděpodobného otce dítěte. Testovaným osobám je udělán DNA profil. Je-li profil sestaven matce, dítěti i potencionálnímu otci, lze dle výsledků a logiky usoudit, zda jsou výsledky důkazů pro nebo proti testovanému muži. Důkazy jsou v podobě alel, z nichž jedna musí pocházet od matky a druhá od otce dítěte. Pokud je během testování využito všech standardních 15-ti genetických makerů, je výsledek testování téměř 100%.
Otcovství

Video: P-TEST: Odběr vzorku u dítěte

Video: P-TEST: Odběr vzorku u dospělého

Video: P-TEST: Výsledky testu - potvrzení otcovství

Video: P-TEST: Výsledky testu otcovství - vyloučení otcovství

Testy DNA

DNA testy k určení otcovství jsou nejspolehlivějšími testy ve své oblasti. Pokud vyjde test negativně, tedy popře otcovství dítěte, je test proveden ještě jednou, aby byla výsledná skutečnost 100% jistá. Výsledky testů jsou podávány žadatelům většinou do doby 1 týdne.

Vzorky obou respondentů, otce i dítěte jsou odebrány tzv. bukální stěrkou z vnitřní strany úst. Vzorek se poté ihned posílá do laboratoře. Výsledky jsou známy do pár dnů. Je-li to testovaný otec skutečným biologickým otcem dítěte, je výsledek ve výši 99% (žádné DNA testy neumí určit biologického otce dítěte na 100%, neboť žádná z genetických laboratoří nemá soubor DNA všech lidí na celé planetě).

Zajímavostí je, že pokud jsou na DNA testy k určení otcovství testovaní potenciální biologičtí otcové bratři, kteří jsou jednovaječná dvojčata, neumí test určit, který z nich je biologickým otcem testovaného dítěte.

Soudní testy DNA k určení otcovství

Schéma testování je totožné s běžným odběrem DNA k testování otcovství. U soudního nařízení je navíc při identifikaci testovaných osob a při odběrech přítomen svědek. Svědkem může být soudní znalec nebo policista.

Testy otcovství v těhotenství

Test otcovství prováděný v těhotenství24 se nazývá prenatální test otcovství. Jde o bezrizikový test k určení otcovství, který je možné provádět od 12. týdne těhotenství16 a výsledky s téměř 100% jistotou jsou známy okolo 14 dnů po odebrání vzorků. Cena prenatálního testu otcovství se pohybuje okolo 40.000 Kč.

K testování je nutno přinést vzorek krve matky i potencionálního otce dítěte. Tyto testy nejsou, na rozdíl od amniocentézy17 či odběru choriových klků1, pro dítě nebezpečné, ať už v podobně možného potratu13 nebo poškození plodu.

Více o otcovství na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Otcovství
 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Paternitní_test
 3. https://web.archive.org/web/20160222152758/http://obcanskyzakonik.justice.cz:80/rodinne-pravo/kon...
 4. http://dnatest.cz/cz/06_DNA_test_urceni_otcovstvi/cz_paternity.asp
 5. http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/reseni-zivotnich-situaci/detail/?contentId=78637
 6. http://www.easydna.cz/prenatalni-test-otcovstvi.html
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Kam dál?

Zkušenosti s otcovstvím

Máš zkušenost s otcovstvím?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost