Logopedie

Logopedie je vědní obor, který se zabývá narušenou komunikační schopností. Do něj spadá výchova a vzdělávání osob (dětí i dospělých) s tímto narušením. Pochází z latinského slova logos - slovo a paidea - výchova. Jde nejen o drobné vady řeči (např. špatné vyslovování jednotlivých písmenek), ale také o řečové poruchy či nemluvnost.

Schopností mluvit se člověk začleňuje do společnosti. Řečí může člověk vyjádřit své prožitky či poznání a tento vývoj bývá ovlivněn těmi, se kterými se člověk stýká (rodiče, vychovatelé, učitelky, spolužáci, spolupracovníci). Před nástupem do školy1 by mělo dítě zvládat veškeré hlásky svého mateřského jazyka a bezchybně z nich skládat slova, věty.

Ve školním věku a pubertě3 se rozšiřuje slovní zásoba pomocí získaných vědomostí ve škole, v kroužcích či ze sledování televize nebo čtení. Když dítě mluví, nemělo by mu být bráněno v používání vlastní slovní zásoby, i když věci nazývá "jinak".

Video: Logopedie PaedDr. Ilona Kejklíčková

Členění vad řeči (narušená komunikační schopnost)

 • Opožděný vývoj řeči (poruchy vývoje řeči): když dítě ve 3 letech nemluví, může to být způsobeno:
  • geny - léčba je nejjednodušší, postačí změnit prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a docházet pravidelně na logopedii
  • sluchovou vadou - lékař na ORL nebo foniatr určí jakou sluchovou vadou dítě trpí
  • s opožděným rozumovým vývojem - u dětí s nižším IQ se rozvíjí řeč pomaleji, léčbou je čas a pravidelná návštěva logopeda
  • s poruchami mluvidel - dítě může mít vrozený rozštěp patra, zkrácenou podjazykovou uzdičku nebo špatný vývoj chrupu. Nejprve se musí vada odstranit chirurgicky, poté dítě dlouhodobě navštěvuje logopeda.
  • s poruchami centrální nervové soustavy - nesprávné vyslovování hlásek (L, R, Ř a sykavky) tzv. dysartrie. Jde o příznak dětské mozkové obrny, je nutná péče logopeda.
 • Afázie - jde o komplikované postižení, jehož znaky jsou ztráta produkce nebo neporozumění řeči. Tento druh vady řeči je způsoben ložiskovým poškozením mozku. Příčinami může být centrální mozková příhoda, nádor mozku, zánětlivé onemocnění mozku nebo intoxikace mozku. Více v samostatném článku: Afázie.
 • Neurotické poruchy řeči:
  • elektivní mutismus - dítě nemluví s určitými lidmi nebo v určitém prostředí, např. při nástupu do školky nebo do školy s učitelkami nebo u lékaře. Doma a ve společnosti známých lidí ale mluví zcela bez obtíží. Příčinou může být traumatický zážitek (smrt, násilí, stěhování) nebo stres. Na dítě se nesmí tlačit, je potřeba péče logopeda a dostatek času.
  • surdomutismus
  • mutismus
 • Poruchy plynulosti řeči:
  • koktavost - jde o nesprávnou koordinaci orgánů, které se podílejí na mluvení
  • breptavost - je charakteristická zrychleným mluvením, řeč je nesrozumitelná. Člověk při breptavosti nevyslovuje slabiky či slova. Breptavost lze potvrdit nálezem na EEG, u malých dětí bývá spojován s lehkou mozkovou dysfunkcí.
 • Poruchy artikulace:
  • dyslalie - tzv. patlavost, jde o nesprávné tvoření hlásek (např. 3leté dítě neumí vyslovit Ř a okolí to po něm nemůže požadovat)
  • dysartrie - trpí jí dětí s DMO, jde o poruchu artikulace spojenou se špatným dýcháním, tvorbou hlasu, melodií a rytmem řeči.
 • Poruchy grafické podoby řeči:
 • Poruchy při anomáliích orofaciálního systému:
  • patalolaie - vada řeči způsobena rozštěpem patra nebo rtu a patra
  • rinofonie
 • Poruchy hlasu
 • Symptomatické poruchy řeči

Logoped

Logopedem může být člověk s vysokoškolským vzděláním, který má složenou atestaci v oboru logopedie. Atestovaný klinický logoped může pracovat nejen s dětmi, ale i dospělými. Při léčbě pacientů často spolupracuje s pediatry, psychology, foniatry, ORL lékaři, ale také s rodiči dětí a školním zařízením, které dítě navštěvuje - školka9, základní škola, speciální škola.

Kdy navštívit logopeda?

K nápravě řeči a vyjadřování je ideální předškolní věk dítěte, kdy je již dítě schopno učit se a centrální nervový systém dítěte je dostatečně vyvinut, aby dítě umělo jemně ovládat mluvidla. Náprava řeči v předškolním věku je velmi rychlá a pro dítě snadná, není dobré tento čas prošvihnout. Náprava ve školním věku je poté zdlouhavá, děti se navzájem posmívají, že někdo koktá nebo neumí vyslovovat obtížné hlásky.

Logopeda by měli rodiče se svým dítětem navštívit v případě, že:

věk dítěteřečová vada
0 – 3 měsícedítě nereaguje na silné zvukové podněty
4 – 10 měsícůdítě obtížně přijímá potravu, nereaguje na zvuky nebo zvuky nenapodobuje
1 rokdítě nerozumí jednoduchým slovním pokynům
2 – 3 rokydítě nenapodobuje řeč, ovládá méně než 50 slov, nemluví v jednoduchých větách, nepoužívá otázky typu: "Proč?" "Co je to?"
3 – 4 rokydítě mluví nesrozumitelně, má malou slovní zásobu, neumí časovat a skloňovat, má špatnou artikulaci hlásek
4 - 4,5 rokudítě nemluví více než ve dvouslovných větách, špatně vyslovuje hlásky k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň a c-s-z-č-š-ž
4,5 – 5,5 letnesprávné tvoření l-r-ř

Neprodleně navštívit logopeda v případě, že dítě:

 • koktá
 • má déle než 3týdenní chrapot

Logopedické pomůcky

Logopedické pomůcky napomáhají dětem a rodičům či logopedům, aby každodenní učení se správnému mluvení a používání mateřského jazyka bylo zábavné, nikoliv nezáživné a nepříjemné.

 • Didaktické pomůcky - mohou mít formu her nebo pexes, námětem může být cokoliv, co dítě zajímá - zvířata, známé hrady, zámky nebo státy či města.
 • Knihy - magnetické nebo zvukové knížky, říkánky
 • Logopedická pexesa - pexesa jsou zaměřena na jednotlivá písmenka
 • Magnetické tabule a skládačky
 • Psaní a pastelky - výběr vhodného pera, tužky nebo pastelek podpoří dítě ve vyplňování pracovních listů
 • Pracovní listy nebo sešity - listy mají různá zaměření, mohu být nejen logopedické, ale také grafomotorické, logické aj.
 • Soubor obrázků, artikulační alba - alba jsou dělená po jednotlivých hláskách
 • Výukové CD - učí děti vnímat poslouchaný příběh nebo pohádku, dítě si rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje se ve vyjadřování
 • Výukové logopedické kartičky - pexesa, skládačky zvířátek, čísel, domino

Infant Trainer

Infant Trainer je silikonový implantát bez obsahu PVC a latexu, který napomáhá správnému postavení zubů a čelisti. Za nesprávně rostoucí zuby a čelist může konzumace měkké stravy, používání dudlíku85 nebo cucání palce.

Úkolem této silikonové pomůcky je:

 • zajistit, aby pacient alespoň trošku cvičil čelist a obličejové svaly
 • zajistit, aby byl jazyk ve správné poloze v klidu, ale také při kousání a polykání potravy
 • napomáhá ke správnému dýchání nosem

Logopedie online

Cvičit logopedii nemusí děti jen v ordinacích specialistů, ale lze to také doma pomocí knížek nebo básniček umístěných na různých internetových stránkách, které jsou na logopedii zaměřeny.

V době chytrých telefonů a tabletů lze logopedii vyučovat také online. Stačí si pořídit aplikaci Logopedie určenou pro Android, která je určena dětem se špatnou výslovnostní, tzv. dyslálií. Aplikace je zaměřená na procvičování písmenek K, Ch, V, F, L, Ť, Ď, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z, R, Ř a spojených hlásek CSZ a ČŠŽ. Hlásky se nacházejí jak na začátku slova, tak uprostřed nebo na konci.

Video: Logopedie - online výuka

Video: Logopedie pro Android

Více o logopedii na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Logopedie
 2. http://logopedie.unas.cz/
 3. https://web.archive.org/web/20170420203153/http://www.logopedonline.cz/Default.html
 4. http://www.logopedie-pomucky.cz/
 5. https://web.archive.org/web/20171207073104/http://www.pmq-software.com/sw/cz/android/logopedie-pmq/
 6. http://www.beldental.cz/trainery-myofunkcni-aparaty/4136-infant-trainer-pro-deti.html
 7. http://www.logopedie-sulistova.cz/kdy-navstivit-logopeda.php

Externí linky

Hodnocení a zkušenosti s logopedií

Máš zkušenost s logopedií?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru