Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna (také DMO, cerebrální paréza ) je termín pro nenakažlivé poruchy vývoje motorických oblastí mozku, které se objevují v ranném věku a jsou charakterizované změnou svalového napětí. To se projevuje neschopností udržovat normální polohu a uskutečňovat přirozené pohyby. Motorické projevy (např. abnormální zvýšení svalového napětí - tzv. spasticita, narušená koordinace, mimovolné pohyby nebo jejich kombinace) bývají často provázeny změnami psychiky, řeci, zraku, sluchu, epilepsií, sekundárními muskuloskeletálními problémy.

Dětská mozková obrna vzniká na podkladě poškození mozku dítěte, které vzniklo před porodem29, během porodu nebo hned po porodu. Poškodí se tak funkce mozku, která se projeví zhoršeným vnímáním, narušením motoriky a komunikace, mohou se objevit epileptické křeče.

Výskyt

Počet postižených dětí s DMO se pohybuje od 2-3 na 1000 živěnarozených dětí. více jak polovina těžce postižených dětí pochází z vysocerizikové skupiny nedonošených dětí s porodní hmotností pod 1500g.

Příčina

Existuje mnoho příčin, které jsou zodpovědné za vznik dětské mozkové obrny.

 • Prenatální příčiny (před porodem)
  • Infekce během těhotenství - toxoplazmóza1, zarděnky1, HIV, herpetická infekce. Infekce obecně vedou k předčasným porodem20.
  • Vývojové anomálie mozku
  • Poruchy štítné u žlázy u matky během těhotenství
  • Nedostatečný růst plodu v děloze3 - vzniká zejména při vysokém krevním tlaku u matky nebo při nedostatečné výživě matky, tím pádem nejsou v těle matky živiny potřebné pro vyvíjející se plod.
  • Intoxikace plodu - nadměrné pití alkoholu u matky, užívání drog
  • Krvácení do mozku - do mozku nejčastěji krvácí děti, které se předčasně narodí, protože jejich mozek nemá dostatečně vyvinuté mechanismy, které ochrání mozek při stresu
  • Hypoxicko-ischemické postižení mozku - je nejčastější příčinou dětské mozkové obrny v dnešní době. Hypoxickým poškozením je vlastně nedostatek kyslíku pro plod v děloze. Nedostatek kyslíku způsobí, že tkáně plodu nemají kyslík, který je pro ně životně důležitý. Mozek je nejcitlivější na nedostatek kyslíku, a proto je jako první poškozený mozek, vzniká tedy ischemie, čili mozek se poškodí tak, že se už nedá toto poškození napravit.
 • Perinatální příčiny (během porodu)
 • Postnatální příčiny (po porodu)
  • Vrozené onemocnění srdce, jehož projevem je nedostatečné zásobení krve mozkem
  • Intoxikace
  • Záněty mozkových blan, infekce

Projevy

Počáteční klinické projevy mozkové obrny se formují v prvním roce života. Jednotlivé příznaky se postupně hromadí, až dokud si jich nevšimnou rodiče nebo lékař. Jejich včasná diagnostika a včasná adekvátní korekce má rozhodující význam pro prevenci těžkých poruch pohybu, řeči a psychiky v následujících etapách vývoje.

 • Zpoždění motorického vývoje v prvním roce života - postiženy mohou být pouze nohy, nebo nohy a jedna končetina nebo obě ruce a obě končetiny
 • Nadměrné nebo slabé svalové napětí
 • Poruchy růstu, neprospívání
 • Poruchy hybnosti
 • Epilepsie
 • Nadměrné slinění
 • Poruchy řeči, opožděný vývoj řeči

Komplikace

Dětská mozková obrna ovlivňuje několik orgánů v organismu. Pro pacienty s DMO je velmi důležité udržovat správnou tělesnou hmotnost a výživu, s vysokým příjmem vápníku, protože u těchto dětí je vyšší riziko brzkého nástupu osteoporózy.

Formy dětské mozkové obrny

Dětská mozková obrna se rozděluje na dvě velké skupiny:

 • Spastickou formu - svaly mají stále zvýšené napětí
 • Nespastickou formu - svaly mají snížené svalové napětí, jsou ochablé

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že plný klinický obraz DMO se vyvine většinou až po několika měsících, je poměrně náročné stanovit diagnózu hned po narození. To je prakticky možné jen u velmi těžkých formách mozkového a tělesného postižení, v ostatních případech je nutné dynamicky sledovat vývoj dítěte. Avšak podezření na riziko rozvoje DMOmůžeme vyslovit už v prvních týdnech života dítěte a to na základě porobného rozboru psychomotorického vývoje, neurologickým vyšetřením, polohovými testy, ultrasonografií mozku a pod. Proto děti ze skupiny "rizikových děti" je nutné kontrolovat každé 2-3 týdny a kriticky hodnotit existující poruchy.

Diagnóza se stanoví na základě:

Léčba

Základním krokem v léčbě dětské mozkové obrny je rehabilitace . Dítě se rehabilituje již v prvním roce života5. Nejčastěji se používá Vojtova metoda11. S dítětem by se mělo cvičit přibližně 5x denně. Pokud se nebude cvičit s dítětem hned od začátku, hrozí, že bude mít trvalé následky. Ve vyšším věku dítěte se cviky přizpůsobují na základě postižených svalů a od formy dětské mozkové obrny.

V léčbě se využívají i léky2, ty které uvolňují zvýšené napětí svalů, např. baklofen nebo benzodiazepany a léky, kterými se léčí epilepsie. Pacienti, kteří mají nezvládnutelné svalové napětí, musí navštívit ortopeda, který zhodnotí klinický stav dítěte. Ortoped může indikovat operaci nebo předepíše dítěti pomocné prostředky - ortézy páteře, ortopedické boty a jiné pomůcky.

Chirurgická léčba se zaměřuje na svaly a šlachy - jejich prodloužení nebo zkrácení. Dítě však musí být na operační výkon dostatečně vyspělé a po operaci musí spolupracovat.

Děti s DMO vyžadují obvykle spolupráci následujících odborníků: dětský lékař, neurolog, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, psycholog, logoped a sociální pracovník.

Prognóza

Prognóza je závislá na typu DMO, od postižení končetin a samozřejmě na rozsahu poškození mozku. Pacienti s dětskou mozkovou obrnou jsou sledováni u odborníků celý život a rehabilitovat musí taktéž po celý život.

"Varovné" příznaky je nutné analyzovat z následujících aspektů

 • zda se projevují odchylky u opakovaných prohlídek trvale
 • zda mají patologický charakter nebo mohou být hodnocené jako varianta individuálního vývoje
 • zda časem narůstá deficit vzniklých vývojových změn, nebo naopak, zda je tendence k zmenšování a vytrácení pozorovaných změn.

(N.V.Jalymova: Raná diagnostika DMO)

Více o Dětské mozkové obrně na modrykonik.cz

Externí linky

Reference

 1. N.V.Jalymova: Raná diagnostika DMO
 2. http://www.solen.sk/pdf/f03e1a142514ae3820b7903b81cc16f8.pdf
 3. http://www.solen.sk/pdf/f03e1a142514ae3820b7903b81cc16f8.pdf
 4. https://fyzioterapiask.wordpress.com/nas-kolektiv/lok/17-detska-mozgova-obrna-dmo/
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s dětskou mozkovou obrnou

Máš zkušenost s dětskou mozkovou obrnou?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost