Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Poruchy růstu u dětí

Poruchy růstu u dětí rozlišujeme ve dvou směrech, a to, že vzrůst dětí je nízký nebo nadměrný. Existuje mnoho příčin, které jsou odpovědné za nízký nebo nadměrný vzrůst. Při poruchách růstu je potřeba zaměřit se na odhalení příčiny poruchy a zjištěnou poruchu následně léčit.

Správný růst dítěte ovlivňuje mnoho faktorů. A to od nitroděložního vývoje, výživa až po přidružené onemocnění, dokonce i prostředí, ve kterém dítě žije jako i pohoda a psychika dítěte.

V medicíně se rozlišují tři fáze růstu:

Poruchy růstu souvisejí se změněnou rychlostí růstu v jednotlivých obdobích. Růst dětí se hodnotí podle tabulek, v nichž jsou vypočítány průměrné hodnoty a těmito se řídí i dětský lékař. U dětí se vše posoudí s ohledem na věk.

Zralost kostí roste s věkem, kostní věk u dětí mladších osmnácti měsíců se určuje z RTG snímku kolena. U starších dětí se tento věk určuje z RTG snímku kostí levé ruky.

Výpočet odhadované výšky dítěte

Přibližná výška dítěte se dá vypočítat, a to podle následujícího vzorce:

 • Chlapci - (výška otce + výška matky + 13) / 2
 • Dívky - (výška otce + výška matky - 13) / 2

Malý vzrůst

Malý vzrůst se definuje jako tělesná výška, která je pod 3. percentilem od hodnot, které jsou dány v růstových tabulkách vzhledem k věku. Malý vzrůst dětí je důsledkem snížené růstové rychlosti nebo zkrácené doby růstu.

Příčiny malého vzrůstu:

 • Malý vzrůst v rodině
  • Nízký vzrůst otce nebo matky
  • Konečná výška dítěte odpovídá genetickému materiálu, to znamená, že pokud většina členů je nízkého vzrůstu, tak je velmi vysoký předpoklad, že i konečná výška dítěte bude nižší
 • Opožděný vývoj dítěte:
  • Snížená růstová rychlost dítěte
  • Často byl opožděný vývoj iu rodičů
  • Konečná výška je v normě, je prodloužená fáze růstu
  • Častější je u chlapců než u dívek
  • nitroděložní růstová retardace plodu1
  • Při alkoholismu matky
  • Při nitroděložních infekcích
  • Poruchy umístění a naléhání placenty
 • Endokrinologické poruchy:
  • Nedostatek růstového hormonu
  • Hypotyreóza - nedostatečná činnost štítné žlázy
  • Nadměrná činnost nadledvinek
 • Druhotné příčiny:
  • Nedostatečná výživa
  • Chronická onemocnění ledvin, trávicího a neurologického systému
  • Psychosociální problémy
 • Onemocnění kostí:
  • Rachitida
  • Achondroplazie, což je abnormální růst kostí, projevuje se malou postavou, malýma rukama a nohama, s velkou hlavičkou, která má zaoblené čelo a nevyvinutý kořen nosu
  • Osteogenesis imperfecta - onemocnění, které se projevuje častými zlomeninami kostí
 • Chromozomální onemocnění:
 • Poruchy metabolismu

Diagnostika

Při diagnostice jsou velmi důležité údaje ohledně zdravotního stavu rodičů, zejména matky během těhotenství, vývoj dítěte po porodu29, jeho stravování,

 • váha, výška, obvod hlavy dítěte vzhledem k růstové křivky a věk
 • RTG snímku - určení kostního věku
 • vyšetření hladiny růstového hormonu
 • přidružená onemocnění dítěte

Izolovaný deficit růstového hormonu

Při nedostatku růstového hormonu je růst dítěte zpomalen. Růstový hormon se vyplavuje v pulsech. Nejvíce je vylučován během spánku, ale i při fyzické námaze nebo při hladovění. Růstový hormon podporuje růst kostí, ale i svalů.

Příčinou nedostatku růstového hormonu mohou být různé genetické onemocnění, onemocnění hypofýzy. Při izolovaném deficitu tohoto hormonu se první symptomy projeví v 2. - 3. roku života, děti jsou malé, s malýma rukama a nohama, jako panenky. Tyto děti jsou obéznější než zdravé děti. Kluci mají často malý penis, tzv.makropenis.

Tato porucha se léčí podáváním růstového hormonu, přesná dávka se určí podle věku, hmotnosti a zaostávání v růstu. Ostatní růstové poruchy se léčí podle vyvolávající příčiny.

Nadměrný vzrůst

Nadměrný vzrůst se definuje jako výška dítěte, která přesahuje 97.percentil průměrné výšky dítěte v růstových tabulkách. Nejčastější příčinou je onemocnění srdce nebo Marfanův syndrom, což je dědičné onemocnění pojivové tkáně, které postihuje mnoho orgánů.

Příčiny nadměrného vzrůstu

 • Vysoký vzrůst příbuzných
 • Endokrinologické poruchy:
  • Předčasná puberta3 - dochází k rychlému růstu
  • Hypertyreóza - nadměrná činnost štítné žlázy
  • Nadměrná sekrece růstového hormonu při adenomu hypofýzy
 • Chromozomální a genetické abnormality:
  • Klinefelterův syndrom - nadměrná výška, dlouhé končetiny, malý penis a varlata, zvětšení prsou u chlapců
  • Marfanův syndrom
  • Homocystinurie - krátké prsty, vznik trombů (sraženin) v cévách
 • Neurologické onemocnění:
  • Mozkový gigantismus - zvětšení prstů již v prvním roce života, zpoždění psychického vývoje, dlouhá tvář, vyklenuté čelo

Medikamentózní léčba se zvažuje tehdy, pokud předpokládaná dospělá výška u dívek přesáhne 185 cm a 206 cm u chlapců. Vzhledem k mnoho nežádoucím účinkům je potřeba pořádně zvážit zahájení léčby při nadměrném růstu. Princip léčby spočívá v urychlování kostního zrání prostřednictvím pohlavních hormonů.

U chlapců se podává testosteron, léčbou se dokáže snížit výška maximálně o osm centimetrů. U dívek se podávají estrogeny a gestageny. Terapií se sníží výška o 6 - 8 cm.

Více o poruchách růstu u dětí na modrykonik.cz

Použité zdroje:

 1. A. C. Muntau, Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s poruchami růstu u dětí

Máš zkušenost s poruchami růstu u dětí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost