Asfyxie novorozence

Asfyxie novorozence je soubor příznaků, které vznikly nedostatečným zásobením plodu nebo novorozence7 zkušeností kyslíkem, které se klinicky projevuje zpomalením srdečního rytmu tzv. bradykardií a poruchou dýchání. Jde o nejtěžší postnatální poruchu přizpůsobení novorozence.Asfyxie novorozence se odborně nazývá i perinatální asfyxie. Perinatální období je období bezprostředně před a po porodu27.

Během asfyxie může dojít až k ischemii, to znamená, že se přeruší dodávka všech potřebných látek do tkání a orgánů. Následně dochází k orgánovým změnám. Tyto změny označujeme jako pohypoxický syndrom.

Konečný stav děťátka závisí na:


 • období, ve kterém vznikl nedostatek kyslíku (hypoxemie). Hypoxemie může nastat v časné nebo pozdní fázi těhotenství24, během porodu a v poporodním období novorozence.
 • délce trvání a příčině nedostatku kyslíku,
 • schopnosti plodu a novorozence vypořádat se s nedostatkem kyslíku.

Výskyt


Perinatální asfyxie se vyskytuje u donošeného i nedonošeného3 novorozence. Postihuje 1% všech porodů a 9% nedonošených novorozenců.

Příčiny


Příčiny hypoxie se dělí na prenatální (před porodem) a postnatální (po porodu). Je mnoho faktorů, které vedou k nedostatečnému zásobení kyslíku do tkání.

Prenatální příčiny


Postnatální příčiny


 • onemocnění plic, tzv. pneumopatie,
 • vrozené srdeční vady,
 • vrozené vývojové vady.

Reakce plodu a novorozence na nedostatek kyslíku


 1. Centralizace oběhu. Plod nebo novorozenec se snaží udržet kyslík pro chod srdce a mozku. Tyto orgány jsou nejcitlivější na nedostatek kyslíku a živin, proto se krev soustřeďuje do těchto orgánů. Z krevního oběhu jsou pomocí vazokonstrikce (stažení a zúžení cév) vyřazené plíce, gastrointestinální trakt, ledviny a svaly, krev proudí i do těchto orgánů pouze s omezením.
 2. Pokles krevního tlaku, zpomalení srdeční činnosti (bradykardie) a pokles dechové frekvence vedou k apnoe1. Apnoe je stav bezdeší, který trvá více než 20 sekund. Následně může nastat gasping, čili lapavé dýchání s frekvencí nižší než 12 dechů / minutu.
 3. Reperfuzní poškození. Jde o poškození, kdy se během déle trvající absence kyslíku a živin akumulují v buňkách toxické látky, buňky odumírají a s následným obnovením krevního oběhu se toxiny dostanou do organismu, což vede ke zhoršení stavu.

Klinický obraz


 • nízká tepová frekvence,
 • dítě nedýchá nebo je dýchání velmi slabé,
 • barva kůže je namodralá, cyanotická (modrá asfyxie) nebo bledá (bílá asfyxie),
křeče a slabé reflexy,

Diagnostika • Fyzikální vyšetření
  • změny srdečního rytmu,
  • změny prokrvení.

Léčba


 • kardiopulmonální resuscitace,
 • podání kyslíku a umělá plicní ventilace,
 • podpora krevního oběhu,
 • léčba křečí (diazepam),
 • ultrasonografické sledování mozkového edému.

Následky


Související články


Více o asfyxii novorozence na modrykonik.cz


Použité zdroje


 1. A. C. Muntau, Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009
 2. Miroslav Šašinka a kol., Pediatrie. Bratislava: Herba, 2007
 3. http://www.seattlechildrens.org/medical-conditi...
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Zkušenosti s asfyxií novorozence

Máš zkušenost s asfyxií novorozence?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost