Ambulantní porod

Ambulantní porod je akt, který zahrnuje veškerou snahu rodičů odejít předčasně z porodnice s novorozencem do domácího prostředí a prostředky, jak toho dosáhnout. Když se vám narodí miminko, v České republice budete hospitalizována v nemocnici standardně 3 - 4 dny po porodu, po císařském řezu 4 - 5 dní. Tato obvyklost (3 dny, tedy 72 hodin) vychází z doporučení České neonatologické společnosti, která sdružuje lékaře a odborníky v péči o novorozence.

Propouštění novorozenců domů upravuje Věstník Ministerstva zdravotnictví 08-13. Tento Věstník je závazný pro všechny fakultní nemocnice. Takže pracovníci fakultních nemocnic se tímto věstníkem musí řídit. Fakultní nemocnice jsou státní nemocnice, které ještě navíc kromě zdravotní péče zajišťují výuku budoucích doktorů a podílejí se na vědě a výzkumu.

Pojem „ambulantní porod“ je lidové označení toho, že přijedete do zdravotnického zařízení (do porodnice), porodíte, jste ošetřena a odcházíte do domácího prostředí. Ačkoliv při příjmu do porodnice jste vždy automaticky hospitalizována – tudíž se vůbec nejedná o ambulantní výkon. Jedná se tedy pouze o lidové označení.

Ambulantní porod - statistika v ČR
Popis obrázku: V roce 2015 proběhlo v českých porodnicích 1102 ambulantních porodů (tj. cca 1 % všech porodů v porodnicích). V roce 2014 jich bylo 980 a o rok dříve 743. Přestože se pohybujeme v dosti nízkých počtech, za posledních deset let se jedná o nárůst o cca 400 %, jak vyplývá z grafu.

Rodiče, kteří o předčasném odchodu ze zdravotnického zařízení uvažují, mají většinou následující důvody:

Úplnost rodiny

Pro rodiče uvažující o ambulantním porodu je velmi důležité první dny s novorozencem trávit v rodinném kruhu. Mezi ně patří i rodiče, kteří mají své starší děti stále ještě malé. Ty jsou třeba zvyklé usínat s maminkou17 nebo jsou dosud kojené. Pro tyto rodiče není porod dalšího dítěte důvodem přestat své děti uspávat nebo přestat kojit21. Také můžete setkat s rodiči, kteří mají potřebu být pohromadě s celou rodinou tak nějak zakořeněnou v minulosti a zvycích. V některých rodinách se udržují vítací rituály miminka (např. křtiny apod.) a nové maminky. Porod je především rodinná událost. Jako svatba nebo výročí. Porod jsou koneckonců narozeniny!

Zkušenost

Ze všech žen, které porodily v České republice v roce 2015 bylo přibližně 48 % prvorodiček a 36 % druhorodiček. Tento trend je vcelku stabilní posledních 6 let. Přesto více jak polovina ze vzorku 160 žen, o kterých ví web ambulantniporod.cz, které porodily ambulantně v rozmezí listopad 2017 - duben 2018, byly druhorodičky.

PorodDruhorodičky a vícerodičky mají již s porodem zkušenost a znají péči o dítě. Orientují se aspoň trochu v medicínských postupech, kdy a kde se provádí vyšetření miminka, na co se testuje. Mají poměrně jasné názory a preference kolem porodu, péče o sebe a dítě a jeho výživy. Zažily alespoň jedno své šestinedělí10 a dovedou jasněji vyslovit, co potřebují pro to, aby se o dítě mohly starat, a jim se dařilo dobře. Jsou zkušené.

Některé mají bohužel špatné nebo nepříjemné vzpomínky na předchozí péči na oddělení šestinedělí. Té se chtějí vyhnout, nebo ji co nejvíce zkrátit.

Rodičky nejsou pacienti, nesnášejí dobře „prostředí smrti“

Nemají rády porodnice, necítí potřebu někde ležet a poslouchat nařízení nemocničního režimu. Zároveň nechtějí třeba i překážet. Může jim i nebýt dobře při představě, že leží v posteli, ve které už nejspíš někdo předtím umřel.

Říká se tomu pohodlí aneb „stolice byla?“

Některá žena považuje za pohodlí, že jí sestra převleče postel nebo že se jí pár dní vaří a nosí snídaně a večeře. Že jí pohlídají sestry dítě, aby se ještě naposledy vyspala. Že si odpočine od dětí i domácnosti. Některá žena považuje za pohodlí, že jí po porodu bude dobře v porodnici. Jiné přijde příjemné to bezpečí z přítomnosti okamžité pomoci zdravotníků po několik dní. Že se o ni denně stará několik lidí.

Ženy, které volí ambulantní porod, výše uvedené „pohodlí“ nechtějí. Doma je čeká vlastní koupelna, záchod, milá postel, klid a soukromí. Domácí strava přizpůsobená jejich zvyku. Rodiče, kteří kvůli pohodlí volí ambulantní porod, se chtějí o své dítě starat oba od prvních chvil. Na tento okamžik, kdy se změní režim rodiny, se předem připravují. Nachystají si zásoby jídla, nebo si zařídí zásobování. Vymyslí, jak poskytnout matce a novorozenci co nejvíc klidu a odpočinku. Jsou v péči komunitní porodní asistentky, která matce i dítěti poskytuje individuální poporodní péči, nebo je navštíví dětská sestra či poporodní dula. Některé české porodnice nabízejí poporodní služby své porodní asistentky v domácím prostředí rodiny, např. v ÚPMD Praha Podolí. Zeptejte se v porodnici na tuto možnost.

V minulosti se drželo mnoho zvyků v šestinedělí, které byly přerušeny přenesením porodů do porodnic a držením čerstvých maminek a novorozenců i týden od jejich rodiny. Než byly tyto tradice přerušeny, nedělka i novorozenec byli hodni ochrany a rodina se o ně přirozeně starala. Nevyhnali hospodyni a matku po porodu na pole kopat brambory. Dítě bylo vkladem do rodinného hospodářství a matka zdrojem tohoto vkladu.

Další kroky rodičů po ambulantním porodu

Rodiče se na předčasný odchod z porodnice připravují poměrně pečlivě. Vyhledají a navštíví před porodem praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra), nebo vyhledávají jiného, který ví, že přijmout dítě mladší 72 hodin do péče je v souladu se zákony ČR. Dovídají se, že dítě po narození může podstoupit různá vyšetření a testy. Zjišťují si, kdo tato vyšetření provádí a kde. Kdy mohou být provedena a jakým způsobem. Pro úspěšný a zbytečně neprodlužovaný odchod je kromě jejich jasné a silné motivace také nutná znalost rodičovských práv a povinností. Práva hospitalizovaných dětí se jim budou hodit i mnohokrát poté. Seznamují se s náležitostmi a významem reverzu a vědí, jak si opatřit zdravotnickou dokumentaci – záznam péče. Ptají se, kde vyhledat pomoc, kdyby ji doma náhle potřebovali. Vědí, že budou seznámeni s riziky ukončení hospitalizace a péče. Srozumění s těmito informacemi podepíší v reverz – stačí podpis jednoho z rodičů.

Pokud matka ani dítě nejsou v bezprostředním ohrožení života, musí jim být umožněn ambulantní porod – předčasné ukončení hospitalizace a odchod domů jak matky, tak dítěte. Bezprostřední ohrožení na životě se laicky pozná tak, že kolem na životě ohroženého člověka se seběhne několik lidí, a ti bezprostředně provádějí úkony k odvrácení ohrožení života. Nevypadá to tak, že se dva dospělí lidé dohadují o rizicích a právech, přičemž jeden využívá pomyslné moci nad druhým, a vedle klidně vrní novorozenec.

Ženy, které předem uvažují o ambulantním porodu, se připravují i na samotný porod. Vědí, že budou muset být schopné odejít a starat se o novorozence. Znamená to, že se pokusí rodit a porodit tak, aby odchodu byly schopné. Neomámené drogami nebo léky, které jim v odchodu mohou zabránit. Nezraněné, aby nepotřebovaly intenzivní ošetřování po porodu.

Jak se české porodnice staví k ambulantnímu porodu?

Na webu ambulantniporod.cz byla provedena zjišťovací kampaň, jak všech 91 českých porodnic přistupuje k ambulantnímu porodu. Zjišťovalo se, jestli ho porodnice upravují vnitřními předpisy, zda a jaké si kladou podmínky. Dotazy směřovaly i na četnost ambulantních porodů, a jaké jsou možnosti opětovné hospitalizace nedělky a novorozence v porodnici. Odpovědi přicházely z gynekologicko-porodnických nebo novorozeneckých oddělení, vzácně z obou. Co a zda vámi vybraná porodnice odpověděla k tématu ambulantního porodu, je na webu rozčleněno do krajů a jednotlivých měst (porodnic). Také je zde možné nalézt příběhy ambulantních porodů žen, které se o své zkušenosti podělily s ostatními.

Více o ambulantním porodu na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.neonatology.cz/upload/www.neonatology.cz/Legislativa/Postupy/kojeni.pdf
 2. https://web.archive.org/web/20171201172508/http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/20...
 3. https://jemnezrozeni.cz/2017/09/22/spatne-zachazeni-a-sikana-v-nemocnicich/
 4. Navrátilová Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře, Vyšehrad 2004
 5. http://docplayer.cz/5193916-Alexandra-navratilova-narozeni-asmrt-v-ceske-lidove-kulture-vysehrad....
 6. https://web.archive.org/web/20180330144453/https://www.mpsv.cz/cs/839
 7. https://web.archive.org/web/20180502013548/http://verajedlickova.cz/2017/12/13/revers-neni-vase-p...
 8. podle Občanského zákoníku, pododdíl 3, § 876, ods. (1): „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“ a (3) „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“
 9. https://jemnezrozeni.cz/2017/09/22/ten-nejvedectejsi-porod-je-casto-tim-nejmene-technologickym/
 10. https://www.upmd.cz/pro-pacienty/konzultacni-pece-porodni-asistentky-pro-sestinedelky/
 11. http://ambulantniporod.cz/
 12. http://ambulantniporod.cz/mapa-porodnich-asistentek/
 13. http://ambulantniporod.cz/novorozenecky-screening/

Použité zdroje obrázků

 1. https://pixabay.com/en/newborn-baby-grayscale-cute-baby-1420051/

Hodnocení a zkušenosti s ambulantním porodem

Máš zkušenost s ambulantním porodem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost
petuliee  6. čer 2018

Porodnice Vyškov

Do porodnice jsme dojeli asi v 7 hodin, 7:45 byl syn na světě, odcházeli jsme +- 24hodin po, víc "problémů" dělali se mnou, ale nakonec jsme oba odešli do své postele. :-) Sestrs na dětském byla krajně nepříjemná, ale to byla i před tím. :-) Další dítě už není v plánu, ale kdybych náááhodou zblbla, tak za 15 let :D , tak jedině ambulatně (v případě, že budeme oba 100% ok). :)
maruskakaras  4. čer 2018

Místo a peníze pro ty, které to potřebují

Chtěla jsem odejít klidně přímo ze sálu, nicméně já víc krvácela a dcera po narození nedýchala a barva nebyla OK, takže jsme zůstaly do druhého dne (i když ona byla po 15 minutách už úplně v pohodě na mě natulená a já se taky zlepšila). Pak si nás manžel a starší syn vyzvedli a opravdu to bylo krásné. Ten klid, vlastní vana a záchod, tchýně a manžel vařili, mazlila jsem se s oběma dětmi, s nikým nediskutovala, že dítě nebudu vážit, koupat atd atd.

Navíc místo, které bych zbytečně další dny blokovala, bylo volné pro toho, kdo to potřebuje a pojišťovně jsem ušetřila za sebe a za dítě asi 12000 za hospitalizaci.
6 lidí považuje za užitečné
elikup  4. čer 2018

2014, Podolí

Ahoj, mám svou zkušenost s ambulantním porodem v Podolí v březnu 2014. Přijeli jsme s mužem ve 21:30, malej byl na světě ve 23:34 a doma jsme byli už ve 2:30 ráno.
Doma se na nás přišla podívat 2x porodní asistentka Ivana Königsmarková a pediatr.

Zkušenost to pro mne byla tak úžasná, že jsem se rozhodla podpořit všechny rodiče, kteří berou porod jako rodinnou událost, ne operaci.
9 lidí považuje za užitečné

Přihlas se do těhotenského newsletteru