Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

Tubární faktor neplodnosti

Jako tubární faktor neplodnosti se označuje stav, kdy ženě buď zcela chybí vejcovody3 (tj. absolutní tubární faktor) a nebo jsou vejcovody poškozené či nefungují správným způsobem.

Vejcovody jsou jemné trubicovité orgány, které spojují vaječníky s dělohou3. Ve vejcovodech probíhá splynutí spermie a vajíčka, tzn. oplození. Díky svalovině vejcovodu a jemné výstelce, která je vyplňuje, je oplodněné vajíčko přeneseno do dělohy.

Narušení činnosti vejcovodů

Činnost vejcovodů může být narušena jednak z mechanických příčin (např. srůsty) a nebo z příčin funkčních. V takovém případě buď k oplodnění vůbec nedojde a nebo dojde k uhnízdění zárodku mimo dělohu - mimoděložní těhotenství22.

Mechanické příčiny

Vejcovody jsou poškozené, např. srůsty po prodělaných zánětech, při endometrióze6 nebo po předchozích operacích v oblasti malé pánve.

Funkční příčiny

Je porušen jemný pohyb svaloviny vejcovodu nebo vzniká tzv. spazmus. Hovoří se o tzv. funkční sterilitě.

Průchodnost vejcovodů lze prokázat několika způsoby

  • Uterotubární insuflace (UTI): děložní dutina je naplněna plynem a poté se sleduje, pod jakým tlakem prochází plyn do břišní dutiny. Jedná se o nejjednodušší způsob, kterým se dá zjistit průchodnost vejcovodů. Laicky známo jako „profuky vejcovodů“.
  • Hysterosalpingografie (HSG): děložní dutina je naplněna kontrastní látkou a pomocí rentgenu (RTG HSG) nebo nověji pomocí ultrazvuku (sono HSG) se sleduje, jak kontrastní látka prostupuje do dutiny břišní. Výkon trvá 15-30 minut a nebývá bolestivý. Výhodou této metody je možnost zobrazení vnitřního reliéfu vejcovodu, což je užitečné zejména při diagnostikování endometriózy.
  • Laparoskopie4: metoda umožňující přímou vizualizaci malé pánve, kdy se břišní dutina kvůli přehlednosti naplní plynem. Bývá kombinovaná s hysteroskopií5 a chromopertubací, tj. do dělohy je napuštěna kontrastní látka a sleduje se, zda vejcovody prochází. Jedná se o chirurgický výkon v celkové narkóze a výkon vyžaduje 1-2 dny hospitalizace. Při této operaci se dají v některých případech srůsty odstranit a vejcovody zprůchodnit.
  • Ultrazvukově sledovaná transvaginální hydrolaparoskopie: metoda podobná laparoskopii, avšak v tomto případě je možné pozorovat vejcovody v přirozeném prostředí (tj. bez naplnění břišní dutiny plynem, jako je tomu u laparoskopie). Díky přístupu přes zadní poševní stěnu lze výkon provést ambulantně a snadno opakovat. Tato metoda je však relativně nová a dosud málo využívaná.

Léčba neplodnosti u tubárního faktoru

Pokud se nejedná o absolutní tubární faktor (tj. vejcovody zcela chybí) nebo pokud nejsou vejcovody závažně poškozené, existuje určitá, byť malá, naděje na spontánní otěhotnění24. Z praxe a z literatury jsou známy případy, kdy žena otěhotní i s vejcovody, u kterých nebyla prokázána průchodnost. Nebývá to ale příliš časté a záleží na dalších okolnostech a faktorech (ne)plodnosti8.

U funkční sterility3 lze jako podpůrnou léčbu doporučit cvičení podle Ludmily Mojžíšové4. V případě chybějících či poškozených vejcovodů (a nebo v situaci, kdy „Mojžíšovka“ nepřinese kýžený efekt ani do 2 let od zahájení cvičení), se doporučuje podstoupit IVF5.

Úspěšnost IVF může komplikovat tzv. sactosalpinx, což je neprůchodný, rozšířený vejcovod naplněný tekutinou. Podle některých studií může přítomnost sactosalpingu statisticky snižovat úspěšnost IVF, a proto se v některých případech ženě doporučuje odejmutí takto postiženého vejcovodu či vejcovodů (salpingektomie). IVF dále zvyšuje riziko mimoděložního těhotenství (prameny uvádějí 2 až 4,5% ve srovnání s obecnou populací 1 až 2%) - i při transferu embrya1 přímo do dělohy může embryo vycestovat do vejcovodu, kde se uhnízdí.

Více o tubárním faktoru neplodnosti na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. A. Pařízek, Kniha o těhotenství a dítěti
  2. www.reprofit.cz
  3. www.gennet.cz
  4. www.gest.cz
  5. www.porodnice.cz
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s tubárním faktorem neplodnosti

Máš zkušenost s tubárním faktorem neplodnosti?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost