Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom, odborně nazývaný benigní myalgická encefalomyelitida či označovaný i jako ME/CFS je soubor mnoha příznaků připomínajících různé virové nebo autoimunitní onemocnění, kterým však dominuje pocit únavy a vyčerpání. Pacienti s myalgickou encefalomyelitidou pociťují únavu i po dlouhém spánku a odpočinku, který jim neuleví, často trpí podobnými pocity, jako například při chřipce nebo nachlazení. Právě virové onemocnění je obvykle prvopočátkem této nemoci, z níž se nemocný nedokáže zcela zotavit a pocit vyčerpání ho provází i po vyléčení prvotního nachlazení.

Objektivní příčina ale není dosud známa a léčba únavového syndromu tak dosud nebyla objevena.

Chronický únavový syndrom a potřeba spánku

Co je to ME/CFS?

Myaglická encefalomyalitida se projevuje zejména vyčerpávající, vysilující únavou, z níž se nemocný nedokáže vyspat. Nemocní trpí špatným spánkem, po probuzení se cítí rozlámaní, jako kdyby za sebou neměli noc v posteli, ale pracovní vytížení.

Nemocní trpí bolestmi svalů a kloubů4, bolestmi hlavy5, mají problémy s pamětí a soustředěním. Celkově toto onemocnění připomíná stav při chřipce, kdy je člověk vyčerpaný, touží po klidu a spánku, bolí ho celé tělo. Nemocní ME/CFS se však z tohoto stavu nedokážou vyležet ani vyspat.

Pocity vyčerpání a únavy se mění, pacienti mívají dny lepší a horší. V lepších dnech jsou schopni například zajistit běžný chod domácnosti, jít nakupovat, horší dny pro ně znamenají stálý pobyt na lůžku a přemáhání se k osobní hygieně.

Celkově produktivita pacienta klesá, často je nucen opustit své zaměstnání a výrazně omezit běžné aktivity.

Ačkoliv není známa příčina tohoto onemocnění, pacienti vykazují stejné příznaky. Mezi ně patří například:

 • Bolest v krku1 jako při začínajícím nachlazení
 • Zvýšená teplota nebo pocit, že jí nemocný trpí
 • Bolestivost místní uzliny
 • Celková slabost svalů, jako při nachlazení nebo chřipce
 • Bolesti svalů
 • Bolesti hlavy
 • Dlouhotrvající únava po námaze, kterou jinak zdraví lidé vykonávají denně (cvičení, fyzicky náročnější práce, sex)
 • Malátnost po fyzické aktivitě
 • Poruchy spánku, nespavost, potíže s usínáním
 • Bolesti kloubů
 • Neuropsychologické potíže (zmatenost, zapomnětlivost, nesoustředěnost)
 • Deprese, neschopnost prožívat radost (ahedónia)

Příčina onemocnění myalgickou encefalomyalitidou

Asi 75% pacientů s ME/CFS dokáže přesně určit dobu, kdy ještě byli zdraví a plní síly. Obvykle udávají, že u nich nemoc propukla jako důsledek, nebo zároveň s běžným virovým onemocněním, z něhož se už nebyli schopni zotavit. Mezi další spouštěče nemoci tito pacienti uvádí větší stresovou situaci, trauma vzniklou při nehodě nebo jiné nečekané události.

Lékaři zabývající se ME/CFS se obvykle zabývají zejména možnou příčinou nakažení se některým herpetickým virem5 nebo chlamydiovou2 infekcí. Tato onemocnění je třeba dlouhodobě léčit specifickými druhy antibiotik1 a možné je jejich existenci potvrdit krevními testy a tím i kontrolovat, zda je léčba úspěšná.

Další možnou příčinou, kontrolovatelnou pomocí krevních testů, jsou Cytokiny. Cytokiny jsou velká skupina signálních proteinů, která se u zdravých lidí uvolňuje ve chvíli, kdy se organismus začne bránit přicházejícímu onemocnění. Po vyléčení virové infekce tvorba cytokinů v imunitním systému ustane. U nemocných chronickým únavovým syndromem ale trvá dál. Cytokiny způsobují horečku1, bolesti a úmornou únavu a mohou být anomální příčinou obtíží nemocných. Tato teorie o vzniku ME/CFS by nemocným přinášela významnou a závažnou zprávu - v tomto případě by totiž nemoc nezpůsoboval primárně virus, ale imunitní systém a ME/CFS by tam byla klasifikována jako autoimunitní onemocnění.

Lékaři hledají příčinu ME/CFS i v neurologii, výsledky studií o abnormalitách v mozku nemocných si ale často protiřečí. Některé neurologické nálezy však mohou pomoci při rozdělení pacientů na ty s depresí a bez ní. U pacientů s depresí byly například prokázány častější poruchy bílé hmoty mozkové či častější poruchy průtoku krve mozkem. Naopak, u pacientů bez deprese se často prokáže snížení hladiny serotoninových receptorů.

Naopak nehmotnou příčinou tohoto onemocnění je podle mnoha odborníků psychika nemocného, konkrétně často uvádí, že základní diagnózou je deprese, kterou doprovází fyzické symptomy, které za ME/CFS označujeme.

Prvotně na počátku bádání bylo onemocnění považováno za jakousi chřipku boháčů, objevující se jen u nudící se bílé mládeže kolem dvaceti let v nejbohatších oblastech západních zemí. Dnes již víme, že výskyt tohoto onemocnění je celosvětový, u všech ras, pohlaví a věku. A právě věk, ve kterém nemoc propukne, se rozšířil průměrně na 20-40 let.

Vliv na imunitu nemocného by mohl mít i emocionální stres, který má prokazatelný vliv na osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny a tím snižovat obranyschopnost.

Souvislost někteří lékaři hledají i v nekvalitním spánku, při němž u nemocných nedochází k takzvané REM fázi, tedy fázi, kdy je spánek nejhlubší a tělu se naskýtá nejvíce fyzického odpočinku.

Dědičnost nebo nakažlivost onemocnění nebyla dosud prokázána ani nijak vyčíslena, je však známo, že v některých rodinách se toto onemocnění vyskytuje i u několika osob.

Diagnostika ME / CFS

Jelikož při myalgické encefalomyalitidě není známa příčina jejího vzniku, neexistuje způsob, jak onemocnění prokázat laboratorními testy nebo vyšetřeními, a to i na nejnovějších lékařských přístrojích.

Diagnostika ME/CFS tak probíhá za pomoci vylučování jiných, ale lékařům známých a na testech viditelných onemocněních, která by mohla způsobovat stejné potíže jako udávají pacienti s chronickou únavou.

Pokud trpíte dlouhodobou nevysvětlitelnou únavou, bolestivostí uzlin a obecně pocitem, že trpíte jako při nemoci, je potřebné s pomocí odborných lékařů a mnoha testů provést velmi podrobnou anamnézu.

Pomocí širokého spektra krevních testů, vyšetření moči i například vyšetření za pomocí CT nebo magnetické rezonance lékaři z oborů hematologie, imunologie anebo endokrinologie vylučují jednotlivá onemocnění, která by se za únavou mohla skrývat. Mezi vyšetření krve by také měla patřit hladina některých minerálů a vitamínů.

Diagnostika ME/CFS

Jde o například o nádorové onemocnění, onemocnění štítné žlázy, některé otravy, endokrinní poruchy, roztroušenou sklerózu1, chronické poruchy některých životně důležitých orgánů.

Jako pacient tedy obejdete celou řadu lékařů a vyšetření, a pokud jsou všechny výsledky v pořádku a nenajde se objektivní příčina vaší únavy, lékaři se mohou začít přiklánět k tomu, že u Vás jde právě o chronický únavový syndrom.

Samotná diagnostika ME/CFS probíhá obvykle podle modelu lékařů z Oxfordské univerzity nebo podle diagnostických kritérií doporučených Centers for Disease Control doktora Holmese z univerzity v americkém Stanfordu.

Doktor Holmes rozděluje diagnostická kritéria do tří skupin: dva příznaky jsou hlavní, jedenáct symptomů a tři fyzikální. Diagnóza je pozitivní, pokud jsou přítomny oba hlavní příznaky a současně je přítomno buď nejméně šest symptomů a dva fyzikální, nebo nejméně osm symptomů. Velkou roli zde hraje měření tělesné teploty nemocného.

Hlavní příznaky

 1. Nově vzniklá nebo vracející se výrazná únava nebo rychlá unavenost dříve se nevyskytující a způsobující více než 50% snížení předešlé aktivity a trvající déle než 6 měsíců.
 2. Jsou vyloučeny jiné patologické stavy, které by se mohly projevovat podobnými obtížemi.

Symptomy a příznaky

 1. Zvýšená teplota (37,3-38 ° C)
 2. Bolesti v krku se zarudnutím sliznice
 3. Citlivost až bolestivost lymfatických uzlin kolem krčních kývačů anebo v axilách
 4. Nevysvětlitelná generalizovaná únava svalů
 5. Bolesti kosterního svalstva
 6. Celková únava po námaze trvající více než 24 hodin, která dříve byla tolerována
 7. Celková bolest hlavy jiného typu a rozsahu jako míval nemocný předtím
 8. Migrující bolesti kloubů bez zarudnutí, někdy i bez otoků
 9. Neuropsychiatrické poruchy, jeden i více z následujících příznaků: světloplachost, předrážděnost, špatné soustředění, snížená schopnost koncentrace, deprese
 10. Poruchy spánku: spavost i nespavost
 11. Rozvoj příznaků během několika hodin až dní

Fyzikální příznaky

 1. Objektivizovaná teplota 37,3-38,6 ° C v ústech nebo 37,8-38,8 ° C v konečníku
 2. Neexsudativní pharyngitis (podráždění nosohltanu)

drobné, hmatatelné lymfatické uzliny kolem kývací hlavy nebo v axile, uzliny větší než 2 cm svědčí o jiném onemocnění.

Diagnostická kritéria Centers for Disease Control and Prevention

Diagnostická kritéria CDC zjednodušením Holmesoých kritérií.

Pro diagnózu ME/CFS musí být splněny následující dvě podmínky:

 1. nevysvětlitelná neprechádzajúca únava neadekvátní předchozí námaze, po odpočinku ustupuje jen nevýrazně, nejde o vrozený, ale během života vzniklý stav, v konečném důsledku vede ke znatelnému omezení předchozích aktivit.
 2. nejméně čtyři z následujících příznaků jsou přítomny nejméně šest měsíců:
 • Poruchy paměti, zhoršení koncentrace
 • Výrazné a dlouhotrvající stavy vyčerpanosti, nebo dokonce onemocnění po fyzické nebo duševní námaze
 • Spánek nevede k osvěžení
 • Svalové bolesti
 • Bolesti kloubů nedoprovázené otokem či zarudnutím
 • Bolesti hlavy odlišného charakteru či intenzity
 • Časté bolesti v krku
 • Citlivé krční nebo podpažní mízní uzliny

Léčba ME/CFS

Protože je příčina myalgická encefalomyalitídy neznámá, neexistuje doposud žádný lék, který by její příznaky mírnil nebo ji zcela vyléčil.

Léčba je tak cílena hlavně na celkovou změnu životního stylu a přizpůsobení životního tempa k nemoci.

Ačkoli nemá psychoterapie žádný vliv na fyziologii člověka, mívá právě léčba psychiky značný vliv na celkový stav nemocného.

V případě, že se v laboratorních testech potvrdí nějaký druh infekce, léčí se za pomocí antibiotik. Časté bývají výskyty některých druhů chlamydií.

Na bolesti, které nemocné doprovázejí, se používají analgetika, v případě silnějších bolestí opioidy nebo opiáty.

Někteří lékaři používají k léčbě ME/CFS některé druhy antidepresiv, protizánětlivých látek, některé léky na alergii, výsledky takových léčebných postupů jsou ale rozporuplné a přinášejí více vedlejších účinků, než pozitivních výsledků v léčbě nemoci.

Kromě farmakoterapie je pak pro nemocné vhodné zaměřit se na některé druhy alternativních terapií.

Homeopatie nebo tradiční čínská medicína mají pro chronickou únavu své vysvětlení, včetně její příčiny a léčí její pomocí bylinných přípravků nebo akupunktury. Někteří pacienti se k takovým léčebným postupům po neúspěšné léčbě v klasické západní metodě uchylují a nacházejí v ní úlevu.

Další alternativní metodou je takzvaná kognitivně behaviorální terapie, což je psychologická metoda, která napomáhá pozitivně ovlivňovat myšlení člověka. Tato metoda bývá často doporučována i lékaři, kteří se léčbou ME/CFS dlouhodobě zabývají.

Život s ME / CFS

Pacienti jsou často nuceni přehodnotit všechen svůj dosavadní životní styl a nemoci se naučit přizpůsobovat tak, aby alespoň co nejvíce eliminovali to nejhorší období nemoci.

Velkou roli pak tedy hraje smíření se se svou nemocí a omezeními, které jim způsobuje. Bohužel onemocnění přináší pro nemocného i trvalou indispozici a invaliditu, vyřazení z běžného pracovního zapojení a často ho donutí opustit svou vybudovanou společenskou roli. Narušení vnímají nemocní i ve svém okolí, často se setkávají s nepochopením i v blízkém rodinném kruhu, kvůli nemoci se rozpadají partnerství i celé rodiny. Nemoc nebývá přijímána jako regulérní diagnóza, ale často se bagatelizuje a vysmívá.

Úprava životního stylu u pacientů s chronickým únavovým syndromem

Nemoc jim v podstatě dává na výběr - život s obtížemi, únavou a bolestí, kterou mohou ovlivňovat umírněným chováním, vyhýbáním se činnostem, které jim nějakým způsobem přitěžují, ale za to si bere svou daň - omezení námahy, sportu, často i běžné pracovní docházky.

Pokud jste pacient s myalgickou encefalomyelitidou, znamená to, že i když se cítíte velmi zranění, bezbranní a vyčerpaní, jste bohužel zároveň jediným člověkem, který vám může pomoci.
Nechtějte po sobě zázraky, neupínejte se na to, že jednou se uzdravíte a budete fungovat tak, jako předtím.

Prvním krokem k úlevě je paradoxně smíření se s tím, že váš život je jiný než život zdravých lidí a na tom, jak bude každý den probíhat, se podílíte hlavně a jen vy. Tím, jak se k sobě budete chovat, jak si budete organizovat čas a povinnosti, jak moc si dopřejete odpočinek - prostě tím, jak si nastavíte sami ve své mysli, že chcete žít, budete trávit každý den.

Dalším krokem bude zřejmě zkouška některých alternativních přístupů v léčbě, vyzkoušení nějaké východní medicíny, vyzkoušení podávání bylinných nebo vitamínových přípravků.

Váš budoucí život s takovým onemocněním bude asi život starého člověka. Musíte přemýšlet o každém kroku, plánovat si aktivity tak, abyste nepřepínali své síly. Pokud si dopřejete více, než na co vám stačí energie, dostanete se do stavu totálního vyčerpání, ze kterého se budete zotavovat dny a týdny.

Jednou z největších priorit bude i péče o své zdraví, protože každé nachlazení, se kterým zdraví lidé chodí do práce a starají se o děti, vás paralyzuje na dlouhou dobu.

Budete si muset najít nový způsob života, do kterého se vám vejde vše, co jste měli rádi, a pomalu to upravovat tak, abyste si to dokázali dopřát i se svou nemocí. Je to sice otázka tréninku několik měsíců, ne-li let, ale pokud chcete dobře žít, je to schopnost, kterou si budete muset jako nemocní s ME/CFS osvojit.

Více o chronickém únavovém syndromu na modrykonik.cz:

Použité zdroje

 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronický_únavový_syndrom
 2. http://www.me-cfs.cz/
 3. http://www.esme-eu.com/
 4. http://www.unavovysyndrom.cz/unavovy-syndrom/

Použité zdroje obrázků

 1. https://pixabay.com/cs/chlap-pohled-únava-školní-pozadí-781483/
 2. https://pixabay.com/cs/žena-osoba-pracovní-plocha-práce-3187087/
 3. https://pixabay.com/cs/bílá-list-postel-místnost-lidé-2565766/

Hodnocení a zkušenosti s chronickým únavovým syndromem

Máš zkušenost s chronickým únavovým syndromem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru