Prenatální péče

Prenatální péče je systém péče o ženu během těhotenství24.

Charakteristika prenatální péče

Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně vedená péče lékařem a porodní asistentkou vede ke snížení perinatální úmrtnosti a morbidity. Většina těhotenství probíhá fyziologicky. U jedné čtvrtiny až třetiny těhotných se vyskytují rizikové faktory1, které mohou ovlivnit průběh těhotenství.

Prenatální péče

Organizace prenatální péče v České republice

Jednou z velkých předností našeho oboru je, že prenatální péči na rozdíl od jiných zemí světa u nás zajišťuje atestovaný specialista v oboru gynekologie a porodnictví. Další předností je spontánní návštěvnost našich těhotných v prenatálních poradnách. Na rozdíl od jiných zemí je u nás (podle statistické ročenky MZ ČR) návštěvnost v poradnách 97%. Více jak 90% žen absolvuje v prenatální poradně 10 návštěv. Prenatální péče je u nás třístupňová podle poskytované péče v lůžkovém zařízení.

Bazální: je zajištěna v lůžkovém zařízení I. typu. Tyto nemocnice nekoncentrují patologie, vedou pouze fyziologické porody. Hospitalizují lehké a nezávažné těhotenské patologie.

Intermediární: hospitalizují lehké a střední patologie ze svého rajonu, ale nekoncentrují těhotenské patologie mimorajonní. Je zde uskutečněn transport in utero a příjem předčasných porodů od 33. týdne16 do dokončeného 36. týdne25 gravidity.

Perinatologická centra: koncentrují výrazné těhotenské patologie i mimo svoji spádovou oblast a předčasné porody od 23. týdne12 do ukončeného 32. týdne29 těhotenství.

Doporučená frekvence návštěv v prenatální poradně

Více o prenatální péči na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. http://www.gynekologiekolek.cz/prenatalni-pece-o-fyziologicke-tehotenstvi

Hodnocení a zkušenosti s prenatální péčí

Máš zkušenost s prenatální péčí?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce