Nedostatečnost děložního čípku

Děložní hrdlo je nejspodnější částí dělohy, která ústí do pochvy. Žena, která není těhotná, má krček mírně otevřený, aby mohly spermie vstoupit do dělohy3 a aby odtékala menstruační krev. Po otěhotnění se vytvoří hlenová zátka8, která vyplní kanál v děložním hrdle a chrání dutinu děložní před průnikem mikroorganismů. Nedostatečnost (insuficience) děložního čípku je stav, kdy se děložní čípek předčasně zkracuje, rozšiřuje a otevírá bez činnosti dělohy.

Pohlavní soustava ženy
Popis obrázku: Schematické znázornění ženské pohlavní soustavy.

Co nedostatečnost děložního čípku může způsobit?

O nedostatočnosti děložního čípku nemusíte vůbec vědět. To, že jím trpíte, zjistíte obvykle až při prvním těhotenství.

Při normálním těhotenství24 je děložní hrdlo pevné a uzavřené. Před porodem29 začíná krček zkracovat a otevírat se jako reakce na kontrakce dělohy33, které při porodu začínají. Při nedostatečnosti děložního čípku je však děložní hrdlo slabé. I tíhou miminka v děloze se tak může začít otevírat a zkracovat předčasně. Nedostatečnost děložního čípku a tím způsobené předčasné otevírání a zkracování pak může zavinit potrat13, předčasný porod20 nebo předčasný odtok plodové vody.

V případě ďalšího těhotenství, když už je nedostatečnost známá, je pak žena více sledována, lékař pomocí ultrazvuku měří děložní čípek a následně ho sleduje, kontroluje, zda nedochází ke krácení. Dalším možným způsobem řešení nedostatečnosti krčku pak může být operace, která předčasnému otevírání zabrání.

Co mohlo nedostatečnost způsobit?

Příčiny nedostatečnosti děložního hrdla mohou být vrozené, ale také vzniklé některými vývojovými vadami dělohy a děložního hrdla. Nedostatečnost mohou způsobit i některé gynekologické zákroky, například prodělaná konizace čípku20, kyretáži nebo poškození vzniklé při umělém oplodnění24 nebo při předchozích porodech. Děložní hrdlo může být taktéž zjizvené a tím i méně pružné.

Jak se zjistí, že je děložní čípek nedostatečný?

Diagnostikovat nedostatečnost děložního čípku je velmi náročné a bohužel dříve než před prvním těhotenstvím se nepodaří odhalit.

Při diagnostice se využívá délka kanálu děložního čípku. Za normálních okolností je děložní hrdlo dlouhé 30 mm. Nedostatečnost děložního čípku je pak zjištěním, že děložní čípek se zkrátil na méně než 25 mm.

Riziko předčasného porodu je nepřímo úměrné k délce děložního čípku:

  • Méně než 25 mm - 18% riziko předčasného porodu
  • Méně než 20 mm - 25% riziko předčasného porodu
  • Méně než 15 mm - 50% riziko předčasného porodu

Normální délka děložního čípku

Lékař si zkracování čípku všímá při gynekologických prohlídkách v prvních týdnech těhotenství při vyšetření vnitřním ultrazvukem. Při těchto vyšetřeních již od první návštěvy sleduje velikost vašeho čípku a zapisuje si jej.

Hodnoty se zapisují i do těhotenské průkazky3, jedná se o údaj CS -
cervix skóre.

V případě, že naměřené hodnoty vybočují z normy, lékař čípek vyšetřuje podrobněji - ultrazvukovým vyšetřením, při kterém ho dokáže změřit přesně. Dívá se také na to, zda je vnitřní branka uzavřena a dle toho hodnotí závažnost stavu.

Nedostatečnost děložního čípku může být různě závažná, v případě, že je u vás zjištěna nedostatečnost jen mírná, riziko komplikací donošení miminka je jen velmi malé a jako léčba stačí jen vhodná opatření.

Normální délka vs zkrácená délka děložního čípku
Popis obrázku: Ilustrace délky normálního a zkráceného děložního čípku - čili nedostatečnost děložního čípku

Léčba nedostatečnosti děložního čípku

Mezi první taková opatření, které pomohou zabránit dalšímu otevírání a zkracování čípku, je omezení pohlavního styku a klid na lůžku. Klidový režim je obvykle potřeba dodržovat po celou dobu těhotenství.

Při podezření, že se potíž bude zhoršovat, nebo při nálezu ohrožující těhotenství, je vám obvykle doporučena hospitalizace. Na oddělení rizikového těhotenství pak dodržujete absolutní klid na lůžku a jsou vám podávány léky i pomocí kapačky2. Léky jsou určeny k tlumení děložní činnosti, aby nedocházelo k předčasným stahům dělohy a tím byl na čípek vyvíjen tlak. V případě pokročilého těhotenství a hrozícího předčasného porodu jsou podávány i kortikoidy, které miminku pomohou rychleji vyvinout plíce.

Pokud je nedostatečnost velmi významná, či jste již při minulých těhotenstvích nedostatečností a s ní spojenými riziky trpěla, lékař vám doporučí operaci, která rozevírající se krček malým zásahem dokáže ustálit.

V závažných případech lze podstoupit operaci

Cerkláž, jak se operace nazývá, spočívá v sešití svalů v oblasti děložního čípku. Oblast okolo čípku se tak zpevní a čípek nemá možnost se dále předčasně otvírat.

Zákrok je možné podstoupit v době od 16. do 24. týdne těhotenství.

Operace se provádí v celkové narkóze, ke které je třeba absolvovat i standardní předoperační vyšetření, jde však o krátký a jednoduchý výkon. Lékař při něm provede malý steh pod sliznicí děložního hrdla, který celé hrdlo obkrouží a uzavře.

Po takové operaci nemusíte dlouho zůstávat v nemocnici a operované místo není třeba nějak intenzivně hojit. Malým rizikem této operace je, že může způsobit předčasné děložní stahy. Obvykle po ní proto na pooperačním lůžku dostanete léky, které případné děložní stahy tlumí. Po operaci je třeba několik dní dodržovat klid na lůžku a jen velmi pozvolně a po konzultaci s lékařem přidávat zátěž.

Klidový režim je ale třeba dodržovat i do konce těhotenství, více se opatrovat a šetřit. Pravděpodobně vám bude i doporučeno užívat po celou dobu těhotenství magnesium, které zabraňuje předčasným stahům dělohy.

Pokud nenastanou jiné komplikace, steh se vyndavá okolo 38. týdne těhotenství.21 Vždy musí být odstraněn před počátkem porodních bolestí. Vyndání stehů je snadné a občas ho provází slabší krvácení, provádí se při běžné gynekologické prohlídce v poradně.

Video: Vnější cerkláž (ENG)

Video: Vybírání stehů po cerkláži (ENG)

Více o nedostatečnosti děložního čípku na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. Http://www.babycenter.com/0_cervical-insufficiency-incompetent-cervix_1425796.bc?showAll=true
  2. Http://en.wikipedia.org/wiki/Cervical_incompetence

Použité zdroje obrázků

  1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Scheme_female_reproductive_system-cs.sv...
  2. https://healthjade.com/wp-content/uploads/2017/10/short-cervix.jpg
  3. https://pixabay.com/cs/děloha-zařízení-vaječníky-1089344/
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Hodnocení a zkušenosti s nedostatečností děložního čípku

Máš zkušenost s nedostatečností děložního čípku?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost