Endometrium

Endometrium je odborné označení pro děložní sliznici. Ta se nachází v nejvnitřnější části děložní stěny, která je v přímém kontaktu s děložní dutinou. Má šedorůžovou barvu. Někdy se může stát, že děložní sliznice roste i mimo dělohu. V takovém případě se jedná o onemocnění zvané endometrióza.

Endometrium je především úzce spjato s menstruačním cyklem2. Během něj se odlučují povrchové vrstvy, které pak odchází z těla spolu s menstruační krví. Spodní vrstva endometria zůstává. Velmi důležitou roli hraje děložní sliznice i v těhotenství24 zejména na jeho počátku, kdy se do ní zachycuje vajíčko a přijímá skrze sliznici výživu do té doby, než tuto funkci převezme placenta9.

Vrstvy endometria

Ženy v reprodukčním věku mají následující vrstvy endometria:

  • funkční (vnější) vrstvu: je umístěna v blízkosti děložní dutiny. Každý měsíc se obnovuje vždy po skončení menstruace, kdy odejde stará děložní sliznice a vytvoří se nová.
  • vrstva bazální (vnitřní): ta se nachází pod funkční vrstvou. Neobnovuje se. Vytváří se z ní funkční vrstva.

Z čeho je tvořena děložní sliznice

Děložní sliznice se skládá z epitelu a lamina. Epitel je tkáň, kterou tvoří řasinkové a sekreční buňky. Ty na sebe těsně naléhají a jsou často pevně spojeny. Lamino je vazivo, které buňky potřebují pro svou správnou funkci.

Endometrium se v závislosti na hormonech a hormonálním cyklu pravidelně mění. Změny se týkají jeho tloušťky i histologické stavby. Souhrnně se tyto změny označují jako menstruační cyklus. Ten je zakončen menstruačním krvácením, které se dostavuje průměrně ve 28 denních intervalech. Samotnému krvácení nejdříve předcházejí krevní výrony do endometria (sliznice) a nekróza (odumírání) jeho svrchních vrstev. Ty se posléze odloučí a zůstane jen 0,5 až 1 mm tlustá zachovaná část endometria. Ta obsahuje děložní žlázky, vlásečnice a vazivové buňky, díky kterým je možná obnova vnější vrstvy děložní sliznice.

Fáze endometria při menstruačním cyklu

Menstruační cyklus řídí ovariální hormony (estrogeny a progesterony). Tělo je začne produkovat v období puberty3 a definitivně s jejich produkcí skončí v postmenopauze. Menstruační cyklus zahrnuje čtyři po sobě jdoucí fáze: menstruační, proliferační, sekreční a ischemickou.
Endometrium

Menstruační fáze (1. – 4. den cyklu)

Tato fáze je z mnoha praktických důvodů považována za počátek cyklu. Povrchová nekrotická část sliznice se odlučuje a odplavuje s menstruačním krvácením. Začíná menses (menstruace). Vypuzení napomáhají i kontrakce v děloze33. I když se vám možná zdá, že přicházíte o hodně krve, není to víc jak 80 ml.

K menstruačnímu krvácení dochází tehdy, když nedošlo k oplodnění a zahnízdění vajíčka. V podvěsku mozkovém (hypofýze) dojde k vyloučení hormonu oxytocinu, který umí v děloze stáhnout na několik hodin cévy, aby došlo k odumření nepotřebných slizničních buněk. Jakmile jsou uvolněné, začne do sliznice přitékat nová krev, která staré buňky odplaví. Tělo se během menstruace zbavuje všech „starých“ a nepotřebných „součástí“ (neoplodněné vajíčko, staré buňky, děložní sliznice spolu s krví a hlenem). Menstruační krev tak není homogenní, ale směsí několika látek. Různá je i její barva od světle červené, přes karmínovou až po hnědou. Délka menstruačního krvácení je různá. Obvykle trvá 2 – 7 dní.

Proliferační fáze (5. – 15. den cyklu)

Další částí cyklu je postupné dozrávání vajíčka v jednom z vaječníků. S tím souvisí i produkce estrogenů, který vytváří vaječníky, aby se v děloze začala tvořit nová měkká sliznice. Děložní čípek produkuje více hlenu. Podvěsek mozkový vyplaví tzv. FSH hormon stimulující dozrávání vajíčka. Děložní hrdlo se začíná otevírat a zkracovat.

Děložní sliznice má na konci proliferační fáze tloušťku asi 3 – 4 mm. V celém rozsahu jí prostupují žlázky, které v řezu vypadají jako úzké a přímé trubičky.

Sekreční fáze (16. – 27. den cyklu)

V průběhu sekreční fáze sliznice dále mohutní a při svém vrcholu dosahuje 5 – 7 mm. V tomto období se prázdný folikul uzavírá a přeměňuje na žluté tělísko, které vytváří estrogeny a hlavně progesteron ovlivňující růst děložní sliznice. Zmenšuje se množství hlenu děložního čípku. Ten začíná být hutnější s kyselou reakcí. Na konci sekreční fáze jsou v těle vytvořeny ideální podmínky pro zahnízdění oplodněného vajíčka. Nedojde-li k oplození, dochází k zániku žlutého tělíska a tvorby progesteronu. Fáze končí přípravou na odloučení sliznice.

Ischemická fáze (28. den cyklu)

Pokud vajíčko nebylo oplodněno, žluté tělísko zaniká, klesá hladina progesteronu, zužují se krevní cévy v děložní sliznici a začíná její postupné odumírání. Dochází ke spasmu (křečovitý stah) stěn cév ve sliznici, čímž se dočasně přeruší průtok krve a dojde k přechodné nedokrevnosti. Po několika hodinách se křečovitý stah uvolní a stěny děložní sliznice poškozené tím, že do nich nemohla proudit krev, praskají a vznikají mnohočetné krevní výrony do funkční vrstvy endometria. To nakonec vyústí v další menstruační krvácení a začíná nový cyklus.

Menstruační a ovariální cyklus

Mezi změnami probíhajícími na děložní sliznici a ovariálním cyklem existují velmi těsné a úzké vztahy, které mají zajistit plynulý vývoj oplozeného vajíčka a jeho uhnízdění v děloze. Když v ovariu (vaječníku) rostou a zrají vaječné váčky, z nichž jeden dosáhne stadia zralého Graafova folikulu (tj. zralý vaječníkový folikul v závěrečném stádiu vývoje těsně před ovulací), prochází endometrium proliferační fází a kontrolují ho estrogeny.

Přibližně uprostřed menstruačního cyklu (asi čtrnáctý den) proběhne ve vaječníku ovulace6, Graafův folikul praskne a vajíčko je vyplaveno do vejcovodu3. Stěna prasklého Graafova folikulu se přemění na žluté tělísko, které má za úkol vyživovat vajíčko v případě, že bude ovulace úspěšná a dojde k oplodnění. Pokud vajíčko oplodněno nebude, dojde velmi rychle ve žlutém tělísku ke změnám, které způsobí snížení produkce progesteronu. Protože poklesne hladina hormonů, dojde k obnovení zrání nových folikulů ve druhém z vaječníků. Vaječníky se tedy v produkci každý měsíc střídají. Znovu začne stoupat hladina estrogenů a děložní sliznice na vzniklou hormonální situaci odpoví menstruačním krvácením a celý cyklus se znovu opakuje.

Video: Menstruační cyklus a změny v děložní sliznici

Endometrium v těhotenství

V prvním až čtvrtém týdnu těhotenství – zhruba 6. den po ovulaci, dochází k uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní sliznici. Ta napomáhá vyživovat vyvíjející se plod až do té doby, než se vytvoří placenta, která tuto funkci přebírá. I tak má ale děložní sliznice stále důležitou funkci. Napomáhá placentě dodávat plodu kyslík i další potřebné živiny. Její žlázy a cévy se množí a zvětšují.

Endometrium a revize dělohy

Revize dělohy16 je gynekologický zákrok, při kterém je chirurgicky odstraněna funkční sliznice dutiny děložní a vyčištěna děloha. Tento zákrok je často nutný ve chvíli, kdy žena potratí13 a děloha se dobře nevyčistí, dojde k zamlklému těhotenství10 – plod se přestane vyvíjet, ale samovolně neodejde z dělohy. Revize je někdy nutná i po porodu.

Po revizi je nutný klidový režim a dodržování šestinedělí1. Obvykle do dvou měsíců přijde menstruace a obnovuje se děložní sliznice.

Onemocnění související s endometriem

Ashermanův syndrom

Ashermanův syndrom způsobuje vazivové srůsty uvnitř dělohy. Jedná se o poškození stálé, bazální vrstvy děložní sliznice, na které pak vznikají jizvy a srůsty. Projevuje se změnou v délce menstruačního cyklu a krvácení během něj i v množství vyloučené krve. Častým důsledkem je i neplodnost3. K poničení bazální vrstvy dochází nejčastěji nešetrnou dilatací a kyretáží děložní dutiny, kdy se zasáhne a poškodí část děložní sliznice, která se už neobnovuje.

Syndrom postihuje ženy všech věkových kategorií. Kromě neplodnosti mohou být důsledkem srůstů i opakované potraty, bolest ze zadržované krve a další potíže. Srůsty mohou vznikat i následkem zavedeného nitroděložního tělíska5, ozařováním v oblasti malé pánve či po genitální tuberkulóze. To už jsou ale opravdu velmi vzácné případy.

Syndrom je nejčastěji potvrzen vyšetřením – hysteroskopií. Tou se i případné srůsty odstraňují. Pod optickou kontrolou se zavedou operační nástroje a srůsty se rozruší, což může obnovit plodnost. Záleží ovšem na tom, jak moc je sliznice poškozená. Zákrok musí být proveden velmi šetrně a opatrně. Preventivně se někdy podávají antibiotika1, aby nedošlo k infekci, a někdy se doporučuje i hormonální léčba, která brání vzniku nových srůstů a podněcuje nárůst sliznice.

Endometrióza

Endometrióza je velmi časté onemocnění žen v reprodukčním věku. Částečky děložní sliznice (endometrium) se nacházejí mimo dutinu děložní. Mohou být umístěné na pobřišnici, vaječnících, přepážce mezi pochvou a konečníkem, v děložní stěně. Objevují se prakticky kdekoliv kromě sleziny a srdce.

Projevuje se pánevní bolestí, bolestí při pohlavním styku a bolestivou menstruací. Může být příčinou neplodnosti. Léčba endometriózy je individuální - hormonální a chirurgická. Při hormonální léčbě se podávají hormony, které blokují uvolňování hormonů z podvěsku mozkového (v podstatě se jedná o umělou menopauzu).

Chirurgická operace se provádí nejčastěji laparoskopicky4 (takto se také endometrióza diagnostikuje). Lékaři se snaží odstranit co nejvíce ložisek laserem a rozdělit vzniklé srůsty.

Hyperplázie děložní sliznice

Hyperplázie je stav, kdy dochází k přílišnému zmnožení buněk děložní sliznice. Hovoříme o hyperplazii děložní sliznice, odborně hyperplazii endometria. Diagnóza je poměrně častá. Lékař na tento problém přijde při vyšetření na základě anamnézy a ultrazvukovém vyšetření. Tuto diagnózu pak ověří ještě rozborem sliznice děložní (histologie – vyšetření tkáně pod mikroskopem).

Hyperplazie se projevuje abnormalitami děložního krvácení – nepravidelné krvácení, špinění, silné nebo častější krvácení. Může být ale zcela bez projevů.

Onemocnění vzniká nadměrným působením estrogenů. Nejčastěji se vyskytuje u žen v období kolem menopauzy nebo i po menopauze. U mladších žen se objevuje jen výjimečně. Hyperplazie může být typická, atypická, simplexní či komplexní a podle jejího druhu se odvíjí i léčba. Někdy může znamenat i předrakovinné změny, proto je důležité, aby se lékař odběrem a histologickým vyšetřením ujistil, o jaký typ se jedná.

Základem léčby je odstranění nadměrného hormonálního působení estrogenů, pokud je to možné. Volí se buď léčba medikamenty2, nebo se přistupuje k chirurgickému výkonu – odstranění dělohy kvůli riziku nádoru sliznice děložní.

Více o endometriu na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Děložní_sliznice
  2. http://www.med.muni.cz/histology/MedAtlas_2/MA_txt7-3-1-1.htm
  3. http://www.stefajir.cz/?q=endometrium
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Endometrium (ENG)
  5. http://kalisek.cz/menstruacni-cyklus
  6. http://www.genetika-biologie.cz/menstruacni-ovarialni-cyklus

Použité zdroje obrázků

  1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MenstrualCycle_cs.svg

Hodnocení a zkušenosti s endometriem

Máš zkušenost s endometriem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Těhotenský newsletter

Každý týden dostaneš nejdůležitější info do e-mailu

Neznáš týden těhotenství? Vypočítej si ho v Těhotenské kalkulačce