Používáme cookies. Více informací zde.
Zavři

RotaTeq

RotaTeq je nepovinná, živá, orálně podávaná vakcína proti rotavirům4 používaná k očkování2 dětí od 6 do 32 týdnů. Vyrábí jej společnost Sanofi Pasteur.

Před očkováním by měla být sepsána anamnéza dítěte a pečlivě zvážit možné kontraindikace, především nemoci a malformace trávicího traktu a poruchy růstu. Nebezpečná není infekce rotaviry jako taková, ale případná dehydratace, pokud není u dítěte zajištěna dostatečná kompenzace tekutin ztracených zvracením4 a průjmem1.

Ne u všech očkovaných dětí se po vakcinaci vytvoří protilátky (udává se, že protilátky se utvoří u více než 92,5 % očkovaných dětí) a ani vysoká hladina protilátek není zárukou imunity2 vůči infekci rotaviry. Uvádí se spíše snížení závažnosti průběhu onemocnění. Očkování v žádném případě nechrání před jinými původci průjmových onemocnění. V prvním roce se udává ochranný účinek vakcíny RotaTeq vůči všem vakcinačním kmenům průměrně 61,5%. Ochranný účinek očkování ale poměrně rychle klesá. Již po prvním roce dochází k poklesu protilátek na polovinu.

Velmi dobrou ochrannou před rotavirovými a jinými průjmovými onemocněními je zdravá střevní mikroflóra6 a kojení70, mateřské mléko7 také obsahuje ochranné faktory, probiotika a prebiotika, která, pokud k nákaze dojde, pomáhají střevům dítěte se uzdravit.

Aplikace vakcíny s sebou nese i nemalé riziko nežádoucích účinků, včetně těch závažných. Je třeba brát v úvahu, že v příbalovém letáku uvedené nežádoucí účinky nejsou pravděpodobně kompletní, protože při klinických studiích RotaTequ byla jako "placebo" použita neúčinná vakcína (roztok pomocných a reziduálních látek - ne skutečné placebo).

Bylo prokázano, že některé děti očkované RotaTeqem vylučují několik dní po očkování stolicí živé vakcinační rotaviry, k maximu dochází týden po aplikaci vakcíny. Je možný přenos takto vylučovaných rotavirů na jiné osoby a to především osoby v blízkém kontaktu s očkovaným dítětem, jako jsou rodiče či sourozenci. Při kontaktu s dítětem nedávno očkovaným proti rotavirům by měli všichni pečlivě dodržovat osobní hygienu (mytí rukou, především po výměně plenek33), pozor by si měli dávat především lidé s imunodeficitem.

Indikace očkování RotaTeqem

Tato vakcína je určena k očkování dětí od 6 do 32 týdnů, účelem je prevence gastroenterititidy způsobené infekcí rotaviry.

Kontraindikace očkování RotaTeqem

Vakcína je kontraidikována v případech známé přecitlivělosti na jakoukoliv složku vakcíny, intususcepce v anamnéze a výskytu závažných nežádoucích účinků (včetně intususcepce) po předchozí dávce RotaTequ nebo jiné rotavirové vakcíny. RotaTeq je zakázáno aplikovat dětem s takovou malformací trávicího traktu, u kterých se předpokládá vyšší riziko intususcepce, dále také dětem s těžkým imunodeficitem nebo s podezřením na něj. Příznaky intususcepce jsou závažné bolesti břicha4, úporné zvracení3, krvavá stolice, nadmutí břicha či vysoká horečka1.

Očkování je nutné odložit při průjmu, zvracení či vážném horečnatém onemocněním (ale je vhodné dodržovat tyto zásady pro minimalizaci rizika očkování38). Není vhodné očkovat RotaTeqem děti, které přicházejí do styku s imunideficitními osobami (např. osobami s nádorovým onemocněním, osoby dostávají imunosupresivní terapii, osobami s poruchami imunitního systému). U dětí narozených před4 28. týdnem těhotenství12 je po očkování RotaTeqem vyšší riziko apnoe1 a je vhodné u nich monitorovat dech26. Vzhledem k možnému obsahu hovězích sérových bílkovin pozor také při alergii na bílkovinu kravského mléka15. Řada lékařů nedoporučuje aplikovat více jakýchkoliv vakcín současně z důvodu vyššího rizika nežádoucích účinků a následné nemožnosti určení původce reakce. RotaTeq by měl být podáván v rozmezí více než dvou týdnů od aplikace orálně podávané vakcíny proti dětské obrně (polio).

Léková forma a aplikace RotaTequ

Vakcína je světle žlutá nebo narůžovělá tekutina umístěná v jednodávkové vymačknutelné tubičce se šroubovacím uzávěrem vložené do ochranného sáčku. RotaTeq se aplikuje orálně (ústně), jedna dávka je 2 ml. Je použitelný pro děti narozené po 25. týdnu těhotenství26 a později. Podávají se celkem tři dávky, první od 6 týdnů věku dítěte. Očkovat se ale RotaTeq doporučuje až od 12. týdne věku3, po očkování proti tuberkulóze nejdříve 13 týdnů po aplikaci vakcíny a to až po zhojení jizvičky. Druhá a třetí dávka se poté podávají s rozestupy od 4 do 8 týdnů (výjimečně až 3 měsíců) mezi dávkami. Očkování musí být dokončeno do 32 týdnů věku dítěte, lépe do 20 až 22 týdnů. Při vyplivnutí nebo vyzvracení části dávky se náhradní dávka nepodává.

Složení RotaTequ

 • 5 druhů živých virů s odlišnými antigeny vzniklých přetříděním (rekombinací - genetickým inženýrstvím) hovězího kmenů rotavirů W3C G6P7[5] s lidskými kmeny G1P1[8], G2P2[4], G3P1[8] a G4P1[8] a reprodukováných na VERO buňkách (jedná se o kulturu aneuploidních buněk z ledvin kočkodana zeleného, jsou to buňky s atypickým počtem chromozómů a velmi snadno nakazitelné různými viry, včetně rakovinotvorných),
 • pomocné látky: sacharóza, citrát sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodnéhu, hydroxid sodný, polysorbát 80
 • reziduální látky: stopy prasečích bílkovin, stopy hovězích sérových bílkovin, bovinní sérum, vepřový pankreatický trypsin, živná média (např. William's E, obsahují vitamíny, cholesterol, minerály a anorganické soli)
 • rozpouštědlo: voda

Nežádoucí účinky RotaTequ

Četnost nežádoucích účinkůTyp nežádoucích účinků
velmi časté (≥ 1/10)průjem
zvracení
zvýšená tělesná teplota až horečka
časté (1/100 až 1/10)infekce horních cest dýchacích
méně časté (1/1000 až 1/100)bolesti v horní části břicha
čerstvá krev ve stolici
zánět nosohltanu
zánět středního ucha
vyrážka
vzácné (1/10000 až 1/1000)bronchospazmus (křečovité stažení průdušek)
kopřivka
Kawasakiho syndrom9 (zánětlivé onemocnění uzlin a tepen se vznikem aneurysmat)
intususcepce

Postmarketingové sledování (vzhledem k spontánnímu hlášení a známé vysoké podhlášenosti nežádoucích účinků nelze odhadovat jejich četnost):

 • anafylaktická reakce
 • podrážděnost
 • angioedém (otok podkoží nebo sliznice)
 • apnoe u velmi předčasně (před 28. týdnem) narozených dětí

Více o RotaTeq na modrykonik.cz

Použité zdroje

 1. http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rotavirová_enteritida
 2. http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/rot.html
 3. http://www.vakciny.net/PORADNA/Temata/P_ROT.htm
 4. http://medicinman.cz/?p=nemoci-sympt%2Fprujem-kasuistiky
 5. http://www.vitalia.cz/clanky/kdy-je-ockovani-pro-jedince-vlastne-prinosne/
 6. http://www.vitalia.cz/clanky/20-kauza-ockovani-odpovednost-lekaru/
 7. příbalové letáky vakcíny RotaTeq
 8. http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000669/W...
 9. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000669/WC...
Pomohl ti tento článek?
 / Ne

Kam dál?

Zkušenosti s RotaTeqem

Máš zkušenost s RotaTeqem?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost