PAPP-A

PAPP-A (z angl. pregnancy associated plasma protein-A), nebo také specifický těhotenský protein A je glykoprotein (bílkovina obsahující sacharidovou složku), který je tvořen čtyřmi podjednotkami placentou9.

Hladina specifického těhotenského proteinu A se zvyšuje během těhotenství24 úměrně s růstem placenty a maximálních hodnot dosahuje v termínu porodu74.

Význam měření PAPP-A hodnot v prvním trimestru

Placenta i plod produkují během těhotenství několik látek, které se v rámci NT screeningu14 vyšetřují a měří v mateřském séru. Tyto markery se vyšetřují z krve nastávající maminky. Nejčastěji vyšetřovanými látkami jsou:

  • PAPP-A - specifický těhotenský protein A,
  • hCG1 - lidský choriový gonadotropin,
  • fβhCG - free beta hCG - podjednotka hCG,
  • uE3 - volný estriol (ženský pohlavní hormon produkovaný placentou, patřící do skupiny estrogenů).

Jednotlivé hladiny těchto látek se vyjadřují v absolutních číslech, pro potřeby prvotrimestrálního screeeningu se však převádějí do tzv. MoM (multiples of median). To znamená, že se výsledky násobí daným gestačním týdnem. Více o prvotrimestrálním screeningu a jeho hodnotách naleznete v samostatných článcích NTscreening14 a Hodnoty NT1.

O čem vypovídá hladina PAPP-A

Sérová hladina specifického těhotenského proteinu A je v prvním trimestru37 a na počátku trimestru druhého17 velmi nízká zejména u gravidit, kde je plod postižen Downovým syndromem. Avšak po 14. týdnu těhotenství17 se produkce PAPP-A zvyšuje na úroveň bezproblémového těhotenství. Tedy vykazuje hodnoty stejné jako u zdravých, nepostižených plodů.

Snížené hodnoty PAPP-A v kombinaci se zvýšenými hodnotami fβhCG mohou poukazovat na zvýšené riziko postižení plodu trizomií 21-tedy Downovým syndromem, naopak nízké hodnoty obou markerů mohou signalizovat vyšší riziko trizomií 13 a 18, tedy Patauova a Edwardsova syndromu.

Nízká hodnota PAPP-A zvyšuje také riziko nitroděložní růstové retardace plodu1 a riziko pozdějšího vzniku preeklampsie18. Jsou proto vhodné kontroly růstu miminka82 ve 26.15, 30.26 a 34. týdnu těhotenství20. Nízká hodnota PAPP- A nezvyšuje riziko vrozených vývojových vad srdíčka, mozku atp.

Obecně platí, že je-li naměřená hodnota MoM nižší než-li 0,5 MoM, znamená to zvýšené riziko postižení děťátka Downovým syndromem.

K celkovému zhodnocení možných rizik postižení plodu je používán počítačový program, který mimo hodnot PAPP-A, fβhCG a naměřených hodnot šíjového projasnění (nuchální translucence), zohledňuje i délku gravidity, věk18 a hmotnost maminky15. Vypočítané riziko je následně porovnáváno s tzv. nastaveným rozhodovacím limitem, většinou jde o limit 1:150. Je-li naměřené riziko vyšší, než-li hodnota rozhodovacího limitu, je výsledek brán jako pozitivní a nastávající mamince jsou nabídnuta další podrobnější vyšetření (např. amnocentéza17, odběr choriových klků1), která pomohou určit správnou diagnózu.

Více o PAPP-A na modrykonik.cz

Použité zdroje

  1. http://prenatalnecentrum.sk/?menu=odborne&menu2=brozura
  2. https://web.archive.org/web/20140701092635/http://www.labtestsonline.cz/understanding/index.html

Hodnocení a zkušenosti s PAPP-A

Máš zkušenost s PAPP-A?
Poděl se o ni a pomoz tak ostatním maminkám.
Napiš svou zkušenost

Přihlas se do těhotenského newsletteru